Aan de slag met Discipelschap

Een actieve, creatieve, muzikale training rondom het volgen van Jezus

Hoe kun je als christelijke jongere je geloof zichtbaar maken in je eigen omgeving?! Wat merkt een klasgenoot, buurjongen of buurvrouw, collega of vriend ervan dat jij bij Jezus hoort en Hem volgt? Welke keuzes maak je en wat laat je horen en zien van het Evangelie, wat straal je uit?!

Percussietraining

De muzikale percussietraining Aan de slag met Discipelschap laat groepen (jongeren) op een creatieve manier nadenken over hoe je als christen een verschil maakt. Als je een discipel bent, ben en blijf je leerling van Jezus. In de training van ongeveer 90 minuten (korter of langer in overleg), ga je samen nadenken over het afstemmen op elkaar en op je omgeving, maar leer je ook hoe jij accenten kunt leggen.

Leerling zijn

Deze actieve workshop zet mensen letterlijk in beweging, laat de Bijbel spreken over wat Jezus zegt over het volgen van Hem en laat deelnemers ervaren wat het is om leerling te zijn. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van diverse percussie-instrumenten. De workshop wordt verzorgd door Martin de Kock en Hans Borghuis, beiden werkzaam op Bijbelschool de Wittenberg in Zeist. Martin en Hans hebben ruime ervaring in het spreken voor, trainen van en begeleiden van groepen. De training is geschikt voor bijvoorbeeld catechesegroep, jeugdvereniging, jongerengroep, bijbelstudiegroep, gemeentegroeigroep etc.

De training wordt op locatie gegeven en kan worden aangepast aan de groep en de omstandigheden. De duur van de training is ongeveer 90 minuten. In overleg kan de training ook worden uitgebreid zodat er bijvoorbeeld een complete jeugd- of jongerendienst mee gevuld kan worden, inclusief muziek etc. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. De training is in principe geschikt voor jongeren vanaf 15 jaar.

Deze training is standaard opgezet rondom het thema Discipelschap. Het is echter ook mogelijk om een ander thema aan de training te koppelen waarbij de opzet hetzelfde blijft. Ook is het mogelijk om een Wittenberg-spreker te boeken voor het thema discipelschap of voor andere thema's. 

Reacties van deelnemers

  • 'Heel vet! Erg origineel en goed voor het groepsverband.'
  • 'Erg goed, het was opbouwend en ook goed Bijbels onderbouwd.'
  • 'Functioneel, omdat ik het gelijk in de praktijk kan brengen!'
  • 'Enthousiast, creatief en actief. Met goede uitleg en stimulatie van discipelschap.'
  • 'Mooie combinatie van theorie en praktijk.'
  • 'Enthousiast, professioneel, betrokken. De boodschap kwam heel dichtbij.'
  • 'Houdt de groep bij elkaar, laat je leiden en vertrouwen op elkaar.'

Ons aanbod

Wil je deze workshop organiseren met jouw jeugdvereniging, jongerengroep, catechesegroep, in een jongerendienst of in een hele andere setting? Wij bieden we je de mogelijkheid om de workshop gratis te boeken. Wij brengen hiervoor geen kosten in rekening. Een (sprekers)vergoeding of een gift voor het werk van de Wittenberg is uiteraard welkom!! Data en exacte invulling worden in overleg vastgesteld en afgestemd. Neem contact met ons op via borghuis@dewittenberg.nl of via 030-6924166 om de training te boeken.

De Wittenberg

Bijbelschool de Wittenberg is een leer- & leefgemeenschap die gespecialiseerd is in missionair gerichte opleidingen en cursussen, zoals Een Jaar WittenbergDiscipelschap in 80 dagenDiscipelschap in 20 weken (parttime variant)Acts 29, jij als volgeling van Jezus. Aansluitend op de workshop zal iets worden verteld over het aanbod van de Wittenberg. In overleg is het verzorgen van een workshop voor grote(re) groepen mogelijk.

Neem voor meer informatie over kosten en planning contact met ons op via borghuis@dewittenberg.nl

   


- Boek een Wittenbergspreker

- Nodig de Wittenberg uit voor een jongerendienst