Algemene informatie

Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.’
2 Tim. 2:2

Als Royal Mission en de Wittenberg slaan we de handen ineen!! Het thema Discipelschap staat bij ons hoog op de agenda, dit is bij jouw organisatie ook het geval! We delen een diep verlangen om Jezus te volgen en om anderen hierin mee te nemen, achter Hem aan.

Graag zouden wij samen met jullie na willen denken over de vraag hoe we Discipelschap verder vorm kunnen geven in Nederland. Wat is Discipelschap nu eigenlijk precies, wat is onze visie daarop en hoe doe je dat (als organisatie) nu eigenlijk? We kunnen van elkaar leren en horen hoe we voor impact kunnen zorgen in ons land.

Vandaar dat we graag met zo veel mogelijk leiders op het gebied van Discipelschap in Nederland samen willen komen. Het doel van deze ontmoeting is om van elkaar te leren, met elkaar door te praten, te brainstormen en vooral ook naar elkaar luisteren. We focussen hierbij met nadruk op professionals op het gebied van Discipelschap en hopen met een groep van zo’n 20 à 30 mensen samen te komen.

We nodigen jou en je organisatie van harte uit voor een ontmoeting op dinsdag 11 april a.s. De namiddag en het eerste gedeelte van de avond willen we graag gebruiken om naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en te horen waar we staan. Ervaringen uitwisselen en delen; maar zeker ook samen bidden en elkaar bemoedigen. We beginnen dinsdag 11 april om 16.00 uur op de Wittenberg, Krakelingweg 10 in Zeist. We sluiten af om uiterlijk 20.00 uur, een warme maaltijd is inbegrepen. Om de onkosten te dekken vragen we een kleine bijdrage van €10,- per persoon.

Natuurlijk zouden we het erg op prijs stellen wanneer jij hier bij aanwezig kunt zijn, eventueel samen met iemand anders van je organisatie. Je kunt je tot en met 31 maart voor deze bijeenkomst aanmelden via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier