Christian

"God houdt te veel van je om je te laten zoals je bent! Je gaat steeds meer op Jezus lijken!"

Christian van Elderen volgde afgelopen najaar de opleiding Discipelschap in 80 Dagen (www.d80.nl) aan de Wittenberg.

‘Ik begon aan deze opleiding omdat een ‘gewone’ Bijbelschool nog iets te gericht was voor mij. Ik wilde juist iets wat niet zo gericht was omdat ik nog niet wist of ik nu verder wilde met bijvoorbeeld thema’s als ‘leadership’ of ‘ministry’, of dat ik bijvoorbeeld de zending in zou willen. Daarom koos ik voor een ‘zo neutraal mogelijke’ opleiding. Ook al omdat ik graag terug wilde naar Peru. In deze 80 dagen wilde ik leren hoe ik een goede discipel kan zijn en hoopte ik ook de plek te ontdekken waar ik naartoe zou gaan.

Deze opleiding heeft me geholpen om - heel persoonlijk - veel verdieping in mijn relatie met God te zoeken en vandaaruit ook de ander te bereiken. God is een drie-eenheid en dat wordt ook zichtbaar in ons: God tot ons, wij naar de ander en de ander tot God. Ik heb antwoorden gekregen op vragen als: hoe ga je met de ander om, hoe laat je zien wie jij bent en vooral ook, hoe laat je anderen zien wie je voor hen wilt zijn doordat Jezus in jou leeft!

Wanneer ik nu de term discipelschap zou moeten uitleggen dan zou ik zeggen: worden zoals Jezus is. Je blijft jezelf, maar: God houdt te veel van je om je te laten zoals je bent! Je gaat steeds meer op Jezus lijken.

Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik in deze 80 dagen een ‘beter discipel’ ben geworden, er ook bewuster van ben geworden wat discipelschap van je vraagt. Om een voorbeeld uit de Bijbel aan te halen: voordat je gaat bouwen bereken je wat het je gaat kosten. Discipelschap kost je ook wat. Als je Handelingen leest dan zie je hoe enorm gedreven de eerste christenen - ondanks alles - de naam van Jezus blijven verkondigen. Ook zij hadden berekend wat het hen zou kosten, heel veel!

Wanneer ik nu de term discipelschap zou moeten uitleggen dan zou ik zeggen: worden zoals Jezus is

Het leven en de gesprekken in Community waren voor mij van bijna evenveel waarde als de lessen die we kregen. De getuigenissen van mensen, de verschillende visies, de levensverhalen… Hierdoor moet je wel over veel dingen gaan nadenken waar je nog nooit eerder over hebt nagedacht.

De vraag ‘wat is nu precies het goede nieuws’, is voor mij echt gaan leven op de Wittenberg. Dat Jezus is gestorven voor je zonden, dat weten we en geloven we, maar wat zeg je nu bijvoorbeeld tegen iemand die misbruikt is en een eind aan zijn leven wil maken. We hebben handvaten gekregen om hiermee om te gaan. Wat mij is bijgebleven is de opmerking: evangeliseer desnoods met woorden. Ik wil de woorden zeker niet weglaten maar in ons land zitten veel mensen helemaal niet te wachten op een zaligmaker of herder of zoiets. Dan komt het er dus echt op aan hoe jij als christen leeft en hoe jij door je manier van leven én door je daden iets van Jezus kunt laten zien. Mensen vragen dan ‘hé waarom doe je dit?’ en ‘wat heb jij dat ik niet heb?’ waarop ik dan kan antwoorden dat ik het doe omdat ik van Jezus houd en Hij in mij is.

Wat me ook heeft aangesproken is de opdracht om na de lessen te reflecteren, een eigen visie, een eigen mening en eigen standpunt te vormen. Om dit ook goed helder te krijgen en ook te kunnen verwoorden. Nadat je hebt geluisterd naar docenten en wat anderen zeggen de vraag: maar wat zegt dit jou nu en hoe is dit voor jou?! Alsof je de omlijsting hebt gekregen en vervolgens zelf het schilderij kan gaan invullen.

Wat mij is bijgebleven is de opmerking: evangeliseer desnoods met woorden

Het bidden op de donderdagmiddag vond ik steeds erg bijzonder. Om samen als groep zo de week af te sluiten, door voor en met elkaar te bidden. Dit was elke keer weer raak en heel erg goed.

Ik zie wat voor fantastische dingen Jezus ook vandaag de dag nog doet! Wat ik heb geleerd is dat de gaven van de Geest er zijn en dat christenen een bijzondere kracht hebben. Maar, daar hoort een hele levensstijl en wandel bij; het praktiseren van het liefhebben. Dit is iets dat ik zeker ook heb geleerd op de Wittenberg: eerst liefhebben!

Vooraf deed ik de uitspraak dat ik graag standvastig in het woord wilde worden en ik kan nu zeggen dat dat wel is gelukt! Naast bijvoorbeeld de lessen Oude Testament en Nieuwe Testament heb ik zelf ook veel in mijn Bijbel gelezen. Het Oude Testament kende ik nooit echt zo, nu weet ik dat daarin hele gewone, normale mensen voorkomen die ook met God worstelen, of juist met Hem wandelen. Ik heb ook geleerd om van hieruit toepassingen te maken. Ja, standvastig in het Woord worden is wel gelukt. Ik heb ook veel in de woonkamer gezeten met Bijbel en viltstift. Lezen maar, markeren, overdenken, discussiëren en bespreken. Zeker ook de brieven van Paulus, die spreken mij erg aan. We kregen ook les in hoe je de Bijbel kunt lezen, hoe doe je Bijbelstudie, hoe lees je de Psalmen, hoe bekijk je het leven van Jezus en de verhalen over Jezus. Dit uitpluizen en de diepe lagen hierin ontdekken. Ik pas dit dan vervolgens ook gelijk weer toe in de praktijk.

Ik ga nu voor 4 maanden terug naar Peru om daar te gaan meewerken bij de stichting Voices4Peru. Ik zie ernaar uit en hoop hier te kunnen spreken tijdens jongerenbijeenkomsten, met jongeren te gaan bidden en Bijbelstudies en kringen te organiseren, samen met de leiders daar. Na de zomer ga ik waarschijnlijk nog een jaar Bijbelschool doen om me zo goed voor te bereiden op mijn missie. Tenminste, als dat Gods plan is!

Bij D80 krijg je in 3 maanden de handvaten om te leren hoe jij een vertegenwoordiger van God mag gaan worden.’

De ervaring van D80 is voor mij van veel nut en erg zinvol. Zeker ook doordat de leraren erg persoonlijk betrokken waren - we hadden een groep van 8 studenten - hadden we ook veel persoonlijke gesprekken. De leraren hebben zelf ook veel praktijkervaring en zijn daardoor in staat om goed te adviseren.

Heb je interesse voor een opleiding als Discipelschap in 80 Dagen? Ik zeg: begin met wat je hebt! Spring er volledig in en wees bereid om te ontdekken wie Jezus voor jou is. Bij D80 krijg je in 3 maanden de handvaten om te leren hoe jij een vertegenwoordiger van God mag gaan worden.’

--- --- --- 
Op maandag 23 januari start op Bijbelschool de Wittenberg de volgende Discipelschap in 80 Dagen. Voor alle informatie over deze opleiding kijk je op www.d80.nl