Stage

Na twaalf weken onderwijs ben je klaar voor de praktijk. Er zijn drie verschillende manieren om het praktijkgedeelte in te vullen. De stage is een facultatief onderdeel van de opleiding.

Stage in het buitenland

Je bezoekt vijf weken een missionaire of diaconale stageplaats in het buitenland. De Wittenberg heeft contacten met organisaties waar stage gelopen kan worden. Hiernaast is het mogelijk om, in overleg en passend bij je leerdoelen, een ander stageadres te zoeken. Na deze stage worden de ervaringen teruggekoppeld tijdens een programma op de Wittenberg waarin je op basis van je specifieke vragen en ervaringen verder worden toegerust.

Stage in Nederland

Je bezoekt vijf weken een missionaire of diaconale stageplaats in Nederland. De Wittenberg heeft contacten met organisaties waar stage gelopen kan worden. Hiernaast is het mogelijk om, in overleg en passend bij je leerdoelen, een ander stageadres te zoeken. Na deze stage worden de ervaringen teruggekoppeld tijdens een programma op de Wittenberg waarin je op basis van je specifieke vragen en ervaringen verder worden toegerust.