Onderwijsprogramma

Onderwijsthema's

Niemand staat blanco in het leven. Iedereen neemt een wereld aan ervaringen mee die voor een deel bepalen hoe je vandaag je leven vorm geeft. Als christen neem je één bijzondere ervaring mee: die van het christelijk geloof. Een jaar Wittenberg begint met de ontdekking van dat wat je al in huis hebt vanuit de Bijbel en de christelijke traditie. Wat neem jij mee en wat is de grond waarop jij staat?

We leven in een bijzondere tijd. Nooit eerder leek de wereld zo snel te veranderen. Ook geloven heeft een hele nieuwe invulling gekregen. Bijna iedereen gelooft wel in ‘iets’. Hoe krijgt het geloof van mensen vorm in het leven van alledag? En los van geloven: hoe ziet het leven van mensen er uit in deze tijd? Welke keuzes maken mensen en waarom? In ‘de lucht die je inademt’ gaan we op zoek naar de ziel van onze samenleving.

In het christelijk geloof hebben we iets ontvangen dat goed nieuws is voor iedereen. Maar hoe deel je dat nieuws? Hoe breng je je geloof op een inspirerende manier onder woorden? En hoe houd je rekening met de wereld van die ander? Wereldwijd zijn mensen volop bezig dit in praktijk te brengen. Wat kunnen we van hen leren? In ‘de toon die je zet’ leer je hoe je op een authentieke, respectvolle en inspirerende manier woorden kunt geven aan je geloof.

De praktijk is de beste leerschool. Je gaat er in dit thema voor langere tijd opuit; in Nederland of over grenzen heen naar het buitenland. Zes weken lang ontdek je hoe je handen en voeten geeft aan je verlangen om van betekenis te zijn en je geloof zichtbaar te maken. Je doet veel ervaringen op. Met eten dat je nog niet kende of een nieuwe taal. Met jezelf, als je opeens tot dingen in staat blijkt te zijn die je nooit van tevoren bedacht had. Een inspirerende tijd waarin je veel zult ontdekken.

Een jaar Wittenberg: en dan? In het laatste thema werken we verder aan jouw mogelijkheden om na de Wittenberg van betekenis te zijn. Waarin zou je nog verder getraind willen worden? Wat zou je nog meer willen weten? Aan de hand van jouw eigen vragen stel je een gericht keuzepakket van vakken samen. Je rondt ook het schrijven van je identiteitspaspoort af. Dit paspoort helpt je om de winst van Een jaar Wittenberg vast te houden en concreet te maken. De punt achter Een jaar Wittenberg is de komma naar je leven daarna; vol van betekenis.

Bij elk thema horen verschillende vakken. Naast deze vakken heeft elk onderwijsthema ook een themaweek, een afrondingsweek en een korte stage. Ook coaching en intervisie spelen een grote rol in het onderwijsprogramma.

Coaching

Coaching is één van de sterke kanten van het onderwijsprogramma. Je wordt gedurende het studiejaar zowel persoonlijk als in groepsverband gecoacht. Iedereen krijgt een persoonlijke mentor toegewezen. In de gesprekken wordt de voortgang van je studie, maar ook je persoonlijke (geloofs)ontwikkeling besproken. Naast deze individuele gesprekken trek je gedurende het jaar op met mentorgroepen waarin je aan de slag gaat met (geloofs)vragen en actuele thema’s.

Intervisie

In kleine groepen bespreek de ervaringen die je bij de diverse stagemomenten hebt opgedaan.

Identiteitspaspoort

Tijdens het studiejaar werk je aan een Identiteitspaspoort. In dit document beschrijf je wat het jaar je heeft opgeleverd en welke keuzes je hebt gemaakt voor de toekomst. Je ontdekt waar jij als christen in de kerk of in de maatschappij van betekenis kunt zijn. Het paspoort helpt je om de winst van een jaar Wittenberg vast te houden en concreet te maken.. Het schrijven van je identiteitspaspoort komt onder andere tot stand via coaching en intervisie.

Voor wie

Een jaar Witttenberg is een tussenjaar voor (jonge) christenen:

 • Studenten met een afgeronde opleiding (wo, hbo of mbo)
 • Jonge mensen met een aantal jaren werkervaring
 • Scholieren met een vwo, havo of vmbo-tl* diploma

Deze diversiteit aan mensen en (opleidings)ervaring is verrijkend! In het toelatingsgesprek bepalen we welk (opleidings)niveau het beste bij jou past.

* Als je een vmbo-tl diploma hebt en nog geen 18 jaar bent, val je onder de wettelijke kwalificatieplicht. Je kunt daarom in principe nog geen jaar Wittenberg volgen. Als je dit wel wilt volgen dien je in overleg te gaan met de leerplichtambtenaar en daarvoor toestemming te ontvangen.

Vakken

Blok 1: 

 • In Bijbelse klei staan: Oude Testament - Nieuwe Testament - Bijbellezen 
 • Staan in een christelijke traditie: Ethiek - Geloofsleer - Gemeenteopbouw - Gemeentestage - Kerkelijke stromingen - Liturgie 
 • Staan in een christelijke cultuur: Christelijke kunst & cultuur
 • Leven en leren: Geestelijk leven - Inspirerende ontmoetingen - Keek op de Week - Studievaardigheden - Up to date 

Blok 2: 

 • Anno 2017: Christelijke kunst & cultuur - Consumentisme - Media - Tijdgeest
 • Bijbels perspectief: Oude Testament - Nieuwe Testament
 • De religieuze mens: Islam - Zingeving
 • Hoe mensen leven: Mensen en culturen - Oriëntatiestage Amsterdam
 • Leven en leren: Geestelijk leven - Inspirerende ontmoetingen - Up to date

Blok 3:

 • Bijbels perspectief: Oude Testament - Nieuwe Testament - Intercultureel Bijbellezen 
 • Een goed gesprek: Apologetiek - Interculturele communicatie
 • Geen stijl!?: Dag van de Levensstijl - Eerlijk leven 
 • Kijk in de missionaire keuken: Christelijke kunst & cultuur - Missiologie - Missionair werk 
 • De praktijk proeven: Presentiestage - Stagevoorbereiding - Taizéweek (in Frankrijk)  
 • Leven en leren: Studievaardigheden (kringleiderschap) - Up to date

Blok 4: 

 • Stage in binnen- of buitenland (zes weken)

Blok 5: 

 • Terug van weg geweest: Intercultureel Bijbellezen 
 • Basisvakken praktijk: Kringwerk - Werken met vrijwilligers
 • Ontwikkel jezef: Werken aan je toekomst - Toekomst-3-daagse
 • Keuzevakken: Contextueel pastorale vorming - Dans - Gemeentestichting - Jongerenwerk - Kinderwerk - Literatuur lezen - Missionair beleid maken - Open ruimte - Zang

De lessen worden gegeven op mbo- en hbo-niveau.

Ga naar meer informatie over de stage.