Praktische informatie

Jaarrooster

Een studiejaar loopt vanaf begin september tot begin juli. In de schoolvakanties worden geen lessen gegeven. Het onderwijsprogramma van de Wittenberg wordt aangeboden in vier dagen, op vrijdag en zaterdag heb je de mogelijkheid om te werken.

Kosten

Een jaar Wittenberg is een investering voor je leven! De kosten voor onderwijs (inclusief collegegeld, korte stages en lesmateriaal), kamerhuur en maaltijden is ca. ± € 620,- per maand. Dit is excl. studieboeken en reiskosten.

Laat je niet tegenhouden door de kosten, want ieder studiejaar zien wij dat studenten op allerlei manieren de financiering van hun jaar Wittenberg rond krijgen. Ze gebruiken (een deel van) hun spaargeld, nemen een bijbaantje en/of krijgen steun van familie, vrienden en de kerk. Ook kun je een gift ontvangen van het studiefonds van de Wittenberg.

Studiefonds

Wanneer de financiering van je opleiding een probleem vormt, kun je een aanvraag doen bij het studiefonds van de Wittenberg. In je toelatingsgesprek komen de mogelijkheden van dit studiefonds aan de orde. Wanneer je je voor 31 mei aanmeldt is voor de zomervakantie het bedrag bekend dat jij via het fonds zult ontvangen. Meld je je later aan dan kun je een aanvraag doen in de tweede ronde (september).

Studiefinanciering, OV-jaarkaart, kinderbijslag 

Ben je nog geen 18 jaar? Dan krijgen je ouders nog kinderbijslag voor je. Wanneer je studeert aan de Wittenberg kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering of een OV-jaarkaart.

Aftrek inkomstenbelasting

Wanneer je ouders je financieel steunen, kunnen zij in bepaalde situaties de aftrekpost ‘bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kind’ in de aangifte inkomstenbelasting benutten. Check de mogelijkheden op de website van de Belastingdienst.

Kostenvergelijking

Volgens het Nibud zijn studenten gemiddeld € 341 per maand kwijt aan huisvesting, € 152 per maand aan boodschappen en € 84 per maand aan studieboeken. Verder moet je dan nog rekening houden met kosten voor kleding, ontspanning, sport, verzekeringen en vervoer naast de OV-jaarkaart. Alleen al qua kost en inwoning bespaar je met wonen op de Wittenberg een fors bedrag (berekend over 10 maanden).

Giften

Het bedrag dat wij van studenten vragen voor Een jaar Wittenberg is niet kostendekkend. Particulieren, stichtingen, kerken en bedrijven die het werk van de Wittenberg financieel ondersteunen, vullen het bedrag aan en maken het ieder jaar mogelijk dat studenten een jaar kunnen studeren op de Wittenberg!

Vragen

Wil je nu alvast je vragen rondom de financiering van een jaar Wittenberg stellen? Dat kan! Neem contact op met ons op, per e-mail of telefonisch (030) 69 24 166.

Wonen

Wie naar de Wittenberg komt gaat deel uit maken van de bruisende en levendige Community. Deze combinatie maakt een jaar Wittenberg tot een onvergetelijke ervaring en geeft je studiejaar een belangrijke meerwaarde!