Aanmelden

Leuk dat je interesse hebt in het volgen van de deeltijd Jongerenwerkersopleiding. Om je aan te melden volg je onderstaande stappen:

  1. Je schrijft een motivatiebrief (download hier de richtlijnen).
  2. Je zorgt voor een recente digitale pasfoto.
  3. Je zorgt voor twee referenties vanuit kerk, werk, opleiding en/of vriendenkring.
  4. Je zorgt voor digitale versies van je diploma('s)
  5. Je vult het aanmeldingsformulier in.
  6. Je krijgt van ons een bevestiging en uitnodiging voor een toelatingsgesprek.

Met de informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Module

Je kunt ook aanmelden voor het volgen van een losse module van de Jongerenwerkersopleiding. 

Aanmeldformulier Jongerenwerkersopleiding

Persoonlijke gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Maximaal 2 MB
(indien afwijkend van bovenstaand adres)
Kerkgenootschap / Gemeente
Opleidings- en beroepsgegevens
(Graag kopieën van diploma's en getuigschriften bijvoegen)
1.
2.
3.
4.
(vermeld ook van wanneer tot wanneer)
1.
2.
3.
4.
Ervaring jeugdwerk
(specificeer t.a.v. kerk of organisatie en duur van het werk)
Interesse's
Gezondheid
Zo ja, welke?
Zo ja, welke?
Referenties
Referenten kunnen uit je leef-, werk-, school- of kerkelijke kring komen (geen familieleden en/of vriend(in) vermelden).
Referentie 1
Referentie 2
Motivatie
Extra