Anne

De lessen van de Jongerenwerkersopleiding sluiten aan bij mijn werk.

Je hebt een losse module van de Jongerenwerkersopleiding gevolgd, hoe is het om als modulestudent in te stromen?

Je zou verwachten dat het lastig is om deel uit te maken van een groep die al langer met elkaar op weg is, maar vanaf de eerste les werd ik er volledig bij betrokken.

Wie zijn je mede klasgenoten en waar werken ze?

De studenten hebben uiteenlopende achtergronden en werkplekken. Een aantal van hen werkt in een kerkelijke gemeente en anderen werken bijvoorbeeld met jongeren van de straat. Voor sommigen is het een betaalde baan terwijl anderen dit als vrijwilligerswerk doen. De lessen en opdrachten worden afgestemd op de praktijksituaties van studenten. Doordat iedereen actief is in het jongerenwerk wordt veel ervaring uitgewisseld.

Hoe is een lesweekend opgebouwd?

Een lesweekend begint op vrijdagochtend en loopt door tot en met de lunch op zaterdag. In een lesweekend worden inhoudelijke lessen afgewisseld met Bijbelstudies en creatieve opdrachten. De maaltijden gebruik je met elkaar en omdat iedereen op de Wittenberg overnacht wordt van de vrijdagavond ook iets gezelligs gemaakt. In het lesweekend is ruimte voor uitwisseling van ervaringen en doe je nieuwe vriendschappen op. Met elkaar ben je verantwoordelijk voor een aantal corveetaken. De lessen verschillen per module, ik heb deelgenomen aan lessen over coaching, slecht nieuws gesprekken, feedback, werven van vrijwilligers en het schrijven van beleidsplannen.

Wat was jouw motivatie om de module te volgen?

Ik heb de module Werken met vrijwilligers gevolgd, deze heeft een directe link met de werkwijze van veel diaconale organisaties. De module heb ik ingepast in mijn stageperiode bij een inloophuis.

Waarom zou je de JWO aanraden?

Het is leuk om nieuwe dingen te leren en je werk professioneler in te vullen . De vakken zijn heel breed, het is leerzaam om situaties te delen met anderen.