Erik

Een van mijn medestudenten riep opeens: maar dan zijn wij jouw doelgroep!


We stellen je voor aan Erik Tabor, geboren en getogen in Eerbeek, traditioneel protestants opgevoed door zijn moeder. De liefde voor de natuur kreeg hij mee van zijn vader. ‘Als kind ben ik vaak op de fiets, samen met mijn ouders en twee broers, naar het bos geweest om edelherten en wilde zwijnen te kijken. Ik mag terug kijken op een mooie jeugd en ga nog graag op mijn mountainbike - alleen of met een groep jongeren - de stuwwallen op en de uitdaging in het bos aan. Ook mag ik graag in een goed boek lezen of even de stilte opzoeken. Ik ben getrouwd met Gerrie en we hebben 3 kinderen. Sinds kort zijn we opa en oma van een kleinzoon.’

‘Ik heb ontdekt dat je 40 jaar de traditie van de kerk kunt volgen en toch God niet in je hart ervaart… Ruim 10 jaar geleden heb ik een geloofsvernieuwing meegemaakt, Jezus echt in mijn hart gesloten en God als Abba Vader aanvaard. Verstandelijk wist ik dit allang maar het hart was er nooit vol van, totdat ik werd aangeraakt.’

God houdt van jongeren en geeft tijd, ruimte en liefde

Erik wil er graag zijn voor de jonge generaties. ‘Ze vinden het soms al lastig genoeg om te ontdekken wie ze werkelijk zijn en wat ze nu echt willen of geloven. Vaak is het alleen maar een topje van de ijsberg wat je ziet. God houdt van jongeren en geeft tijd, ruimte en liefde.’ Erik mag dan ook graag met ze oplopen, hen vragen stellen, reflecteren en bidden. Dit alles vaak gecombineerd met veel humor. ‘God houdt van ons en dat is onverdiende liefde, een cadeau, en dat noem ik genade.’ Als het om jeugd- en jongerenwerk gaat heeft Erik de droom dat alle jongeren het geloof mogen ontvangen van de God die de hemel en aarde gemaakt heeft. ‘Dat we met waardering en wederzijds respect elkaar de ruimte geven om uit te groeien tot mooie christenen en dit ook willen delen - op eigen wijze - met anderen om ons heen.’ Hij vindt het contact met mensen fijn, met jongeren in het bijzonder, maar dan wel op basis van gelijkwaardigheid. ‘Als de coach die meeloopt en luistert of met een helpende hand om er te zijn voor de ander. Ik geloof in Jezus, bij het maken van dagelijkse keuzes en beslissingen, en in de kracht van de Heilige Geest.’

Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam jongerenwerker worden

In de protestantse Gemeente in Eerbeek is Erik actief als ouderling voor de jongere generaties, met als doel aanwezig en zichtbaar te zijn voor tieners, twintigers, dertigers en jonge gezinnen. Naast de bestaande kerk in Eerbeek kiezen ze ervoor om te pionieren, een andere vorm van kerk te zijn in het dorp, gericht op mensen die niet in de kerk komen. Daarmee willen ze deze doelgroep laten ontdekken wat een nieuwe of andere vorm van kerk kan zijn. Ook is Erik actief als jeugdwerkadviseur, in de staf op zomerkampen voor tieners én op conventies trekt hij voornamelijk op met twintigers. Dit alles doet hij met veel plezier, inzet en enthousiasme.

In de afgelopen 15 jaar was hij actief als accountmanager in de sales en maakte hij een mooie carrière binnen het bedrijfsleven. Een transformatie binnen het bedrijf waar hij werkzaam was deed hem besluiten om het bedrijfsleven te verlaten en een switch te maken naar het professionele kerkelijke jeugd- en jongerenwerk waar hij als bevlogen vrijwilliger al jaren actief in was, zowel op regionaal als op landelijk niveau. ‘Daar ligt mijn passie!’

Na een proefles te hebben meegemaakt bij de Jongerenwerkersopleiding - en daar het enthousiasme van de groep te hebben ervaren - was hij om. ‘Op de Wittenberg wilde ik mij verder ontwikkelen als persoon en als jongerenwerker. Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam jongerenwerker worden.’

 Studeren op de Wittenberg voelt als thuiskomen

Erik is actief als fondsenwerver en voorlichter voor Bartimeus Sonneheerdt in de provincie Gelderland en Utrecht en deze job kan hij prima combineren met de Jongerenwerkersopleiding op de Wittenberg. ‘Studeren op de Wittenberg voelt als thuiskomen wanneer ik de sleutel op donderdagmiddag in het slot steek en begroet wordt door mijn huisgenoten na een werkweek. Samen met studenten lachen, gesprekken voeren, eten en lessen volgen. Op de Wittenberg vind ik het heerlijk om de vrijdagochtend te beginnen met gebed. Waarom zou je alleen aan het werk gaan als God je kracht en inzicht maar ook rust en vrede wil geven?’

‘De ervaren docenten uit de praktijk zijn enthousiast en aanstekelijk. Ze dagen je uit en stellen goede vragen, ze houden jou het spiegeltje voor. Ze zetten je met beide benen op de grond of in de modder. En ik groei en leer en zeg dank U wel. Want God geeft inzicht, tijd en ruimte en talenten om mee aan de slag te gaan.’

‘In een van de eerste lessen vertelt iedereen wie hij of zij is en doet. Ik vertelde dat ik als jongerenwerker actief ben met twintigers en dertigers… waarop een van mijn medestudenten opeens uitroept: ‘maar dan zijn wij jouw doelgroep!’.  Praktijk en theorie gaan samen op een en dezelfde plek.

‘Als jij je verder wilt ontwikkelen als professional in het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk. Als je tevens veel waarde hecht aan ontmoeten en sparren met andere studenten, bewoners en jongerenwerkers dan moet je op De Wittenberg zijn! Een ‘heilige plek’ als het om christelijk jongerenwerk gaat!