Jan-Peter

Opdrachten doe ik in mijn eigen gemeente, ze hebben er dus direct profijt van.

Waarom heb jij voor de JWO gekozen?

Ik heb voor de JWO gekozen omdat ik wat meer theoretische kaders/achtergronden wilde hebben. Voor onze gemeente in Rotterdam Nesselande was ik al een tijdje bezig als ouderling jongerenwerk en deed de opbouw van het jongerenwerk vooral op gevoel. Daarnaast is er in de afgelopen jaren een verlangen gegroeid om, naast mijn bestaande werk in de ICT, als jongerenwerker te gaan werken. Aangezien daar een opleiding voor nodig is, was dat de tweede reden van mijn aanmelding.

Kun jij de lessen goed toepassen in de praktijk?

De lessen zijn goed toe te passen in de praktijk: heel concreet als het gaat om vakken als pastoraat (handvatten), evangelisatie, diaconaat, visie en beleid. Opdrachten worden in de eigen gemeente gedaan, dus er is direct profijt. Als voorbeeld kan ik geven dat ik voor de module diaconaat met een aantal jongeren de handen uit de mouwen moest steken. Ik heb gekozen om met drie jongeren uit onze gemeente te gaan helpen bij de wijkmaaltijd van House of Hope in Rotterdam-Zuid. De jongeren waren enorm enthousiast. Inmiddels is deze éénmalige actie omgezet in een structurele diaconale activiteit die vier keer per jaar plaatsvindt. Interessant detail is dat ook oudere gemeenteleden het leuk vinden om mee te gaan.

Jij volgt de JWO, wat is daarvan de meerwaarde voor jouw gemeente?

De meerwaarde voor mijn gemeente is dat zij direct profiteert van het resultaat van de opdrachten. Bijvoorbeeld door aanscherping van het visie- en beleidsplan voor het jongerenwerk, betrekken van jongeren in diaconale activiteiten, het doorgeven van mijn opgedane kennis aan de jeugdleiders, enz. De komende jaren kan ik nog veel delen in onze gemeente.