Informatieaanvraag

Toekomst Wittenberg

Zoals wellicht bekend zijn we als Wittenberg bezig met vernieuwingen voor de toekomst.

Een Jaar Wittenberg
Concreet betekent dit voor nu dat er in het studiejaar 2019/2020 geen Een Jaar Wittenbetg meer aangeboden zal worden. 
Vanaf studiejaar 2019/2020 zal er wel een korter traject worden aangeboden met een duur van 5 maanden.

Jongerenwerkersopleiding
Voor de Jongerenwerkersopleiding wordt gekeken of deze voortgezet kan worden door een partnerorganisatie.

Binnenkort zal onderstaande aanvraag veranderen en zal er nieuwe informatie over de plannen beschikbaar zijn.

Mocht je informatie hierover willen ontvangen, vul dan onderstaande aanvraag in.

* Bij vragen: info@dewittenberg.nl *

Persoonsgegevens
Interesse
Privacy Statement