Leren Geloven: aanpak en inhoud

Het is niet vanzelfsprekend meer dat jongeren die in de kerk opgroeien ook christen worden. Veel kerken en gemeenten staan voor de vraag hoe zij het geloof het beste aan hun tieners kunnen overdragen. In deze module wordt de student toegerust om zo goed mogelijk leiding te geven aan dit proces.

Resultaat

Aan het eind van deze module heeft de student:

 • De geloofsoverdracht in zijn eigen gemeente geanalyseerd en een plan opgesteld om waar nodig verbeteringen te realiseren
 • Zelf één of meer korte programma’s voor geloofsoverdracht ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd
 • Of: een training ontwikkeld voor vrijwillige catecheten en andere geloofsoverdragers

In het lesprogramma wordt aandacht besteed aan:

 • Verschillende geloofsinhoudelijke thema’s
 • Leertheorie: hoe leren jongeren geloven
 • Het beoordelen van verschillende vormen om geloofsoverdracht te organiseren (van catechese tot celgroep) op hun geschiktheid voor de eigen werksituatie
 • Het beoordelen van verschillende materialen voor geloofsoverdracht op hun geschiktheid voor de eigen werksituatie
 • Het begeleiden van geloofsopvoeding door ouders
 • Het zelf ontwikkelen van programma’s
 • Het adequaat begeleiden van groepsprocessen, orde houden
 • Gebruik maken van diverse creatieve werkvormen, vertellen van verhalen
 • Gebed. Met aandacht voor het belang van gebed in het jeugdwerk, verschillende manieren om met jongeren te bidden, luisterend bidden en gebed in verschillende contexten in het jeugdwerk (kerk, school). Dit onderdeel wordt gedaan in combinatie met het korte blok: Persoonlijke vorming.