Leiderschap I: visie, beleid & projectmanagement

Een inspirerende visie die omgezet wordt in een concreet beleidsplan, is de basis van elk goedlopend jongerenwerk. In deze module leert de student niet alleen hoe hij visie en beleid kan ontwikkelen, maar ook hoe hij zichzelf en zijn werk zo kan managen dat het beleid succesvol uitgevoerd kan worden.

Resultaat

Aan het eind van de module heeft de student:

  • Meegewerkt aan het ontwikkelen van een visie- en beleidsplan voor het jeugdwerk van één van de studenten
  • Een concreet plan voor het ontwikkelen van een visie en beleidsplan voor zijn eigen jeugdwerk
  • POP: inzicht in zijn eigen sterke en zwakke kanten m.b.t. time management, voorzitten, zelfmanagement en persoonlijke levensvisie

In het lesprogramma wordt aandacht besteed aan:

  • Kennismaken met verschillende visies op jeugdwerk
  • Verschillende visies op leiderschap
  • Het traject visie – beleid – doelen - activiteitenplan
  • Publiciteit, financieel beheer en fondswerving
  • Vergadertechniek, time management, zelfmanagement
  • Veranderingsprocessen
  • Samenwerkingsoefeningen