Onderwijs

De Jongerenwerkersopleiding is ingedeeld in modules. Elke module belicht een bepaald aspect uit het werk van de jongerenwerker. In elke module werk je aan de ontwikkeling van je eigen geloof en persoonlijkheid. In het supervisietraject werk je heel gericht aan je eigen ontwikkeling als jongerenwerker. In elke module ontwikkelen de studenten vaardigheden in het geven van Bijbelstudie aan jongeren. 

Losse modules

Het is mogelijk om de modules los te volgen. Je volgt de lessen, maakt alle opdrachten en ontvangt een certificaat van deelname. Voor het volgen van losse modules gelden dezelfde toelatingseisen als voor de hele opleiding.
De tarieven van de losse modules zijn variabel in verband met het wisselend aantal lesdagen. Gemiddeld duurt een module vier maal 2 gekoppelde lesdagen. Voor vragen over de kosten van de opleiding kun je contact met ons opnemen per e-mail of per telefoon, (030) 69 24 166. Aanmelden kan via het aparte moduleformulier.

Professioneel jongerenwerk

De studenten van de Jongerenwerkersopleiding willen op professioneel niveau jeugdwerk doen en zich daarvoor laten bij- of omscholen. Met het diploma van de Jongerenwerkersopleiding op zak kun je solliciteren naar een betaalde baan als jongerenwerker. Een aantal studenten kiest ervoor zich als vrijwilliger (bijvoorbeeld als jeugdouderling) in te zetten.
De vraag naar professioneel geschoolde jongerenwerkers blijft actueel. Het heeft waarde in de opleiding te investeren, want er zijn regelmatig nieuwe onvervulde vacatures voor professionele jongerenwerkers in kerken en organisaties. Goed opgeleide jongerenwerkers zijn hard nodig!

Supervisie

Supervisie over het werk is een belangrijk onderdeel van de opleiding. In supervisie wordt gewerkt aan integratie van het denken, voelen en handelen van de supervisant. Hiermee levert supervisie een grote bijdrage aan het belangrijkste persoonskenmerk van elke jongerenwerker, namelijk authenticiteit. Integratie van persoon, beroep en werkplek: Hoe functioneert de supervisant met zijn persoonlijke eigenschappen en geloofsbeleving, met gebruikmaking van vak methodiek en vanuit zijn visie op het beroep op de specifieke werkplek, met haar eigen kerkelijke kleur? Leren reflecteren op het eigen handelen om vervolgens met behulp van theoretische inzichten te komen tot kwalitatief beter handelen. Supervisie is voor alle studenten verplicht.

Studieopzet

Kleinschalig

De groepen bestaan uit minimaal 8 en maximaal 15 studenten. Dit biedt de mogelijkheid eigen leervragen in te brengen. Er is op deze manier veel persoonlijke aandacht voor elke student en zijn of haar specifieke werkplek. Door middel van feedback op de reflectieverslagen, mentoraatgesprekken en diverse lessen, wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten.

Post-hbo

Jongerenwerkers werken over het algemeen heel zelfstandig. Ze moeten veel initiatieven en beslissingen nemen. Vaak staan ze daarbij in een spanningsveld tussen verschillende belangengroepen (bijvoorbeeld jongeren en kerkenraad, of probleemjongeren en buurtbewoners). Daarom moet een jongerenwerker op hbo-niveau kunnen functioneren. Belangstellenden met een mbo-opleiding kunnen middels referenties en een opdracht aantonen dat ze over voldoende niveau beschikken voordat zij aan de opleiding beginnen.

Deeltijd

De studenten komen eens in de twee weken naar de Wittenberg in Zeist. De gekoppelde lesdagen duren van donderdag 19.00 uur tot vrijdag 17.45 uur. De Wittenberg verzorgt de maaltijden en biedt overnachtingsmogelijkheid. De lessen starten begin september en eindigen eind juni. Het supervisietraject vindt plaats op een door de student zelf te bepalen tijdstip.

Praktijkgericht

Uitgangspunt voor de Jongerenwerkersopleiding is dat de theorie aansluit bij de praktijk. Dit betekent dat de ervaringen uit de praktijk uitgangspunt zijn voor de lessen. Dit kunnen zowel algemene ervaringen uit het werkveld als de eigen praktijkervaringen van studenten zijn. De studenten moeten hetgeen ze leren kunnen toepassen in de praktijk. De opleiding kent een geleid leerplan. Dit wil zeggen dat de onderwijsdoelstellingen vastliggen, maar dat de invulling ervan deels door docenten en studenten samen wordt bepaald. Het onderwijs wordt ingedeeld naar beroepsgerichte thema's en problemen. Het onderwijs wordt niet aangeboden in gescheiden vakdisciplines, maar de vakken zijn geïntegreerd. Voor de lessen betekent dit een hoge mate van eigen inbreng.

Terug naar het onderwijsprogramma.