Aanmelden

Aanmelding Taizé-reis
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Naam
Bijvoorbeeld telefoonnummer ouder(s) of ander familielid
De maaltijd start om 18:00
Denk aan fysieke en/of geestelijke gezondheid (bijv. bepaalde therapieën en/of medicijngebruik) Vul in 'geen' indien dit niet van toepassing is.
Vul hieronder je bankrekeningnummer in.
Hiermee machtig je de Wittenberg om een automatische incasso uit te voeren ter hoogte van het factuurbedrag. De incasso zal een week voor vertrek plaatsvinden.

Op alle communicatie van en met de Wittenberg is het privacy statement van toepassing.