Trainingen

De Wittenberg biedt diverse trainingen voor bijvoorbeeld kerken, jeugdverenigingen, (jongeren)groepen, bijbelstudiegroepen, scholen, organisaties en andere bijeenkomsten. Al onze trainingen zijn interactief, aansprekend voor jongeren (en voor ouderen), letterlijk uitdagend en zeker ook inspirerend en motiverend! De trainingen kunnen uiteraard op locatie worden gegeven (Nederland en België), maar ook is het mogelijk om een training in het gebouw van de Wittenberg in Zeist te organiseren.  

Voor onze spreekbeurten en korte trainingen vragen we meestal geen vaste vergoeding, maar een gift voor het werk van de Wittenberg. Dit kan een sprekersvergoeding zijn of bijvoorbeeld de opbrengst van een collecte, dat laten we over aan degene die ons uitnodigt. Meer weten over vergoedingen en de bestemming van onze inkomsten? Kijk dan verder op onze website.

Onze Wittenbergsprekers- en trainers zijn zonder uitzondering gedreven en gepassioneerd voor Jezus én voor mensen, speciaal voor jongeren.

Onze Trainingen

- Discipleship reloaded (1 avond/bijeenkomst)
- Training Aan de slag met Discipelschap
- Learn, live, share (3 avonden/bijeenkomsten)
- Training Communiceren zoals Jezus
- Ready for Change?! (1 avond/bijeenkomst)
Social Media (1 avond/bijeenkomst) 
- Korte training rondom identiteit als christen(jongere)
- Diverse trainingen/spreekbeurten / Maatwerk

Discipleship reloaded (1 avond/bijeenkomst)

Je bent christen, maar dan? Hoe breng je het leven als volgeling van Jezus in de praktijk van elke dag? Wat is je identiteit als christen, waar leef je uit, en hoe doe je dat? Jezus volgen, discipelschap, wat is dat precies, en hoe pas je dit toe in je eigen leven? Even terug naar de basics, hoe zit het ook alweer. En van daaruit weer verder, naar waar je nu staat en hoe je het leven van elke dag weer ingaat. Een korte, interactieve training in één bijeenkomst van minimaal 60 minuten en maximaal 2,5 uur. Geschikt voor groepen volwassenen en groepen jongeren vanaf ongeveer 15 jaar. Minimale groepsgrootte 10 personen, geen maximum. Uitdagend, motiverend en inspirerend.
Klik hier voor meer informatie en om contact op te nemen


Training Aan de slag met Discipelschap

Hoe kun je als christen je geloof zichtbaar maken in je eigen omgeving?! Wat merkt een klasgenoot, buurjongen of buurvrouw, collega of vriend ervan dat jij bij Jezus hoort en Hem volgt? Welke keuzes maak je en wat laat je horen en zien van het Evangelie, wat straal jij uit?! De muzikale percussietraining Aan de slag met Discipelschap laat groepen (jongeren) op een creatieve manier nadenken over hoe je als christen een verschil maakt. Als je een discipel bent, dan ben en blijf je leerling van Jezus. In deze training van ongeveer 90 minuten (korter of langer kan in overleg), ga je samen nadenken over hoe je kunt afstemmen op elkaar en op je omgeving, maar leer je ook hoe jij accenten kunt leggen. Deze actieve training zet mensen letterlijk in beweging, laat de Bijbel spreken over wat Jezus zegt over het volgen van Hem en laat deelnemers ervaren wat het is om leerling te zijn. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van diverse percussie-instrumenten. Minimale groepsgrootte 20 personen, max. 120.
Klik hier voor meer informatie en boekingen.


Learn, live, share (3 avonden/bijeenkomsten)

Leren om te leven als leerling van Jezus. Leren wie jij bent als christen en waar jouw identiteit ligt. Leren om een persoonlijke stijl te ontwikkelen om discipelschap vorm te kunnen geven in je eigen situatie, op je eigen plek, in je eigen omgeving, in je eigen klas, op je werk, in de buurt, in de kerk. Learn (avond 1), Live (avond 2) en Share (avond 3). Leren: wat zegt de Bijbel. Live: hoe breng je dit in praktijk in je eigen leven. Share: hoe deel je dit met je omgeving en laat je zien dat er iets van je uitgaat. Een training in 3 avonden of bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur per bijeenkomst. Voor groepen volwassenen of groepen jongeren vanaf 16 jaar. Minimale groepsgrootte 10 personen, geen maximum.
Klik hier voor meer informatie en om contact op te nemen


Training Communiceren zoals Jezus (1 avond/bijeenkomst)

Wat kunnen wij voor onze persoonlijke communicatie leren van de manier waarop Jezus communiceerde. Hoe heeft het christen-zijn gevolgen voor de manier waarop wij - zowel verbaal als non verbaal - communiceren? Wat leren we hierover vanuit de Bijbel en hoe brengen we dit in praktijk in ons eigen leven? Een training in 1 bijeenkomst van ongeveer 90 minuten. Geschikt voor groepen volwassenen en groepen jongeren vanaf ongeveer 16 jaar. Minimale groepsgrootte 10 personen, geen maximum.
Klik hier voor meer informatie en om contact op te nemen

Ready for Change?!

De Bijbel vraagt ons of we bereid zijn om te veranderen en te vernieuwen. Romeinen 12 vers 2 bijvoorbeeld: '...veranderen door uw gezindheid te vernieuwen...'. Of Efeze 4 vers 23: '...dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden...'. Maar hoe dan toch? Hoe doe je dat, en... wil je dat eigenlijk wel? Vertrouwdheid en herkenbaarheid zijn erg belangrijk voor de meeste mensen, we houden vaak vast aan bepaalde patronen, praten met dezelfde mensen, gaan op dezelfde plekken zitten, naar de zelfde winkels toe etc. Veranderen, vernieuwen zit dus helemaal niet zo in onze natuur. Toch spreekt de Bijbel hier wel over, over de noodzaak om te veranderen en te vernieuwen. Deze training wil helpen om bewust te worden en om concreet stappen te zetten. Een training in 1 bijeenkomst van ongeveer 90 minuten. Geschikt voor groepen volwassenen en groepen jongeren vanaf ongeveer 15 jaar. Minimale groepsgrootte 10 personen, geen maximum.
Klik hier voor meer informatie en om contact op te nemen.

Social media

Ze zijn niet meer weg te denken; social media zoals WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook en YouTube. De meeste jongeren zijn vrijwel dagelijks in de verschillende apps te vinden. Social media hebben invloed op vriendschappen en op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Naast de vele voordelen zijn er ook reële gevaren verbonden aan het gebruik van deze sociale media, regelmatig verschijnt hierover iets in het nieuws. Jongeren (en ook ouderen) worden beïnvloed door wat zij dagelijks over zich heen krijgen en 'tot zich nemen'. Het kan - als christenjongere - soms erg lastig zijn om hiermee om te gaan. Welke keuzes maak je, wat kijk je, wat geloof je, wat deel je, hoe bescherm je jezelf (en anderen), hoe voorkom je een social media-verslaving? Deze training gaat in op deze vragen, laat je kritisch kijken naar de manier waarop jij met social media omgaat, geeft heldere tips en aanwijzingen, laat ook de Bijbel spreken en daagt je uit om ook in het digitale leven een verschil te maken. Geschikt voor groepen jongeren vanaf 15 jaar, minimale groepsgrootte 10 personen, geen maximum. Deze training kan in aangepaste vorm ook gegeven worden aan ouders, jeugdleiders, kerkenraden etc.   
Klik hier voor meer informatie en om contact op te nemen
 

Korte training rondom Identiteit (1 avond/bijeenkomst)

Wie ben jij? Waardoor wordt jouw identiteit bepaald? Hoe kun jij groeien in je identiteit in Jezus? Wat kun je vanuit de Bijbel leren over je identiteit en hoe pas je dit toe in het leven van elke dag? Als jongere/jongvolwassene is het belangrijk om een persoonlijke en sociale identiteit te ontwikkelen. Maar als dat is gedaan, ben je er dan? Of is dit een (misschien wel levenslang) proces? Een training in 1 bijeenkomst van ongeveer 90 minuten. Geschikt voor groepen volwassenen en groepen jongeren vanaf ongeveer 16 jaar. Minimale groepsgrootte 10 personen, geen maximum.
Klik hier voor meer informatie en om contact op te nemen.

Trainingen en spreekbeurten over diverse onderwerpen / Maatwerk

Liever een training of spreekbeurt over een ander onderwerp? Dat kan over bijvoorbeeld: identiteit als (jongere) christen, bidden, geloofszekerheid, christelijke levensstijl, de Bijbel, seksualiteit, relaties, de Heilige Geest, levensverandering en diverse andere Bijbelse thema's.

Maatwerk – Een training/spreker rond het thema ‘leren leven als volgeling van Jezus’? Wij kunnen helpen en gaan graag met je in gesprek om vanuit onze kennis en ervaring maatwerk te bieden voor jouw kerk/gemeente/groep.
Neem contact op voor de mogelijkheden.