Wonen + Leren

De Wittenberg biedt een combinatie van wonen en leren onder één dak in het programma Een jaar Wittenberg. Deze ijzersterke combinatie kenmerkt al bijna 45 jaar het leven op de Wittenberg. 

God, jezelf en elkaar beter leren kennen

Samen met medestudenten en andere leefgemeenschappers woon je in het sfeervolle monumentale gebouw. Je eet samen, doet corvee, woont het ochtendgebed bij en volgt lessen. Je hebt elkaar nodig om God beter te leren kennen. Iedereen heeft een eigen kamer op de eerste of tweede verdieping van het gebouw.

Basics van het Evangelie

Wanneer je als christenen met elkaar samenleeft, krijgen de grondwaarden van het Evangelie handen en voeten. Vergeving, discipelschap, bijbellezen, het aanvaarden van jezelf en anderen, een eenvoudige levensstijl, stilte en gebed – het kunnen geen lege woorden meer blijven!

Christelijk leven is: oefening in samenleven

Door binnen de Community intensief op elkaar betrokken te zijn, leer je niet alleen in theorie over het volgen van Christus en het liefhebben van je naaste, maar leer je ook om dit direct in de praktijk uit te voeren. Met elkaar proberen we Jezus te volgen en een voorbeeld te zijn voor de mensen om ons heen; op school maar ook daarbuiten, in je kerkelijke gemeente, bij familie en vrienden en tijdens stages in binnen- of buitenland.

Kies voor de combinatie van wonen en leren! Kom wonen in de Community en volg één van onze opleidingen!