Liesanne

Ik heb veel geleerd van de combinatie van de lessen en het leven op de Wittenberg.

Je hebt gekozen voor een jaar wonen en leren op de Wittenberg, waarom?

In de jaren voorafgaand aan dit jaar Wittenberg heb ik gestudeerd in Leiden en mijn bachelor gehaald. Orthopedagoog worden is echt wat ik wil, maar tijdens mijn derde studiejaar merkte ik dat mijn enthousiasme voor m'n opleiding afnam: De opleiding is heel theoretisch en ik zag weinig van de praktijk. Ik had behoefte om er een halfjaar of een jaar tussenuit te gaan. Toen mijn plannen om naar het buitenland te gaan uiteindelijk niet van de grond kwamen, kwam ik iemand tegen die mij over de Wittenberg vertelde. Ik liep een dagje mee en genoot ontzettend! Toen ik een gesprekje aanging met één van de docenten, bleek dat de doelen die ik had met dit jaar heel erg overeenkwamen met wat Een jaar Wittenberg mij kon bieden. Ik wilde graag meer zien van de pijn en de nood die er in deze wereld is (buiten mijn veilige, christelijke wereldje om, waarin iedereen het relatief heel goed heeft), meer mijn eigen visie ontwikkelen op geloofsterrein en steeds meer een levende relatie met Jezus krijgen. Ook sprak het leven in de leefgemeenschap mij aan. Ik verwachtte een jaar vol gezelligheid, waarin bijzondere vriendschappen zouden ontstaan. Maar ook een jaar waarin we, juist door de combinatie van de lessen en het leven op de Wittenberg, veel van elkaar zou kunnen leren en met elkaar over levensvragen na zou kunnen denken. En: Mijn verwachtingen zijn waarheid geworden!

Hoe is de combinatie van wonen en leren voor jou?

Ik vind de combinatie van wonen en leren echt fantastisch. Juist door deze combinatie leer je elkaar als medestudenten ontzettend goed kennen. Je bouwt hechte vriendschappen op en je durft je steeds kwetsbaarder op te stellen. De lessen maken regelmatig veel los en veel goede gesprekken vinden plaats buiten de lessen om: tijdens onze eindeloze gesprekken ’s avonds of gewoon als je met elkaar de douches aan het schoonmaken bent :). Ik denk dat het heel belangrijk is dat zo’n jaar waarin er veel aan je geschud wordt en waarin je jezelf ontwikkelt, plaatsvindt binnen een veilige en vertrouwde context. In een omgeving waar je je helemaal thuisvoelt en die het voor jou mogelijk maakt om jezelf te ontwikkelen. En dat is wat deze leefgemeenschap biedt!

Welke lessen neem je mee na Een jaar Wittenberg?

Ik ben in dit jaar steviger in mijn schoenen komen te staan op allerlei gebieden. Hoewel lang niet al mijn vragen beantwoord zijn, heb ik een beter beeld van wie God is en wie ik zelf ben. Ik merk in gesprekken met mensen dat ik veel beter weet waar ik voor sta en waar ik in geloof. Mijn relatie met God is ook versterkt en is nu meer verweven met mijn hele leven. Het geloof is minder een hokje apart waar met grote letters ‘privé’ op staat, maar is iets wat mijn hele leven doortrekt en waar ik graag in alle openheid met mensen over in gesprek ga. Verder heeft dit jaar Wittenberg me heel bewust gemaakt van de nood die er in deze wereld is en van de roeping die ik hierin als christen heb: God wil mij in mijn eigen omgeving inzetten in Zijn plan om genezing en redding te brengen aan deze wereld. Daarbij hoef ik niet direct grootse dingen te doen. Mijn passie is gegroeid om van betekenis te zijn voor de mensen om mij heen en God aan hen bekend te maken.

Waarom zou je de Wittenberg aanraden?

Een jaar Wittenberg is heel speciaal! Het is: goede vriendschappen opbouwen; je visie vormen op geloofsgebied; geconfronteerd worden met jezelf, maar daardoor ook groeien; God de ruimte geven om jou meer te vormen tot wie je bent; veel tijd hebben om in contact te staan met je Schepper en gewoon een jaar genieten van een huis vol prachtige mensen om je heen!