Aandeel in de Wittenberg

Een ‘Aandeel in de Wittenberg’ voor een bedrag van € 1.000 wordt ter beschikking gesteld met als de doel de bekostiging van de nieuwe opzet van de Wittenberg ingaande 1 augustus 2019. Door het ter beschikking stellen van dit bedrag wordt de verbondenheid met de Wittenberg onderstreept en geïnvesteerd in de voortgang van dit stukje werk in het Koninkrijk van God.

Aan het aandeel zijn de volgende afspraken verbonden:

 1. Het bedrag van € 1.000 wordt gedurende een periode van vier jaar (de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2023) ter beschikking gesteld.
 2. Als dank voor het ter beschikking stellen wordt eenmalig een geheel verzorgd verblijf van één etmaal in een gastenkamer in het retraiteverblijf van de Wittenberg aangeboden (voor twee personen); datum in overleg vast te stellen.
 3. Het bedrag zal uitsluitend aangewend worden voor de voorbereidings- en uitwerkingskosten van de nieuwe opzet, investeringen in het gebouw die voor de nieuwe opzet noodzakelijk zijn en/of ter bekostiging van aanloopverliezen in deze vier boekjaren.
 4. Wanneer na vier jaar door de Wittenberg besloten wordt door te gaan met de activiteiten, zal de vraag worden voorgelegd of het bedrag als (fiscaal aftrekbare) gift mag worden beschouwd, dan wel als renteloze lening.
 5. Mocht na het verstrijken van deze vier boekjaren geconcludeerd en besloten worden dat de nieuwe opzet niet structureel haalbaar is en zou als gevolg van dit besluit sprake zijn van het beëindigen van de organisatie, dan zal het ter beschikking gestelde bedrag op een op te geven bankrekeningnummer worden terugbetaald uit het liquidatiesaldo, zodra dit saldo beschikbaar is gekomen.

Wanneer u besluit een aandeel in de Wittenberg te nemen ontvangt u daarvoor een namens de Wittenberg getekend certificaat, waarin deze afspraken zijn vastgelegd.

Opties om de Wittenberg te steunen:

 • Koop een ‘Aandeel in de Wittenberg’ voor € 1.000.
 • Sponsor een student voor één maand voor € 500.
 • Geef een bijzondere gift van € 100 , € 250 of een ander bedrag.
 • Doe met ons mee en word vrijwilliger.
 • Bid en dank met ons mee.
 • Collecteer voor de Wittenberg en nodig ons uit in uw kerkelijke gemeente.

Interesse?

Wilt u een aandeel in de Wittenberg nemen? Neem dan contact met ons op via e-mail of vul het machtigingsformulier in.