Aanmelden

Om je aan te melden volg je onderstaande stappen:

  1. Je schrijft een motivatiebrief (download hier de richtlijnen).
  2. Je zorgt voor een recente digitale pasfoto.
  3. Je zorgt voor drie referenties vanuit kerk, werk, opleiding en/of vriendenkring.
  4. Je zorgt voor digitale versies van je diploma('s)
  5. Je vult het aanmeldingsformulier in.
  6. Je krijgt van ons een bevestiging en uitnodiging voor een toelatingsgesprek.

Met de informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Aanmeldformulier Een jaar Wittenberg met Leefgemeenschap

Persoonlijke gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Waarschuwen in geval van nood (indien afwijkend van bovenstaand adres)
Wonen
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Een kamer wordt gehuurd voor minimaal 11 maanden (15 aug. t/m 15 juli)
Kerkgenootschap / Gemeente
Opleiding/beroep
(Graag kopieën van diploma's en getuigschriften bijvoegen)
1.
2.
3.
4.
(vermeld ook van wanneer tot wanneer)
1.
2.
3.
4.
(En hoeveel uur per week?)
Algemeen
Zo ja, op welke wijze en in welke hoedanigheid (specificeer t.a.v. organisatie of kerk en duur van het werk)
Referenties
Geef drie referenties op uit je leef-, werk-, school- of kerkelijke kring (minimaal één persoon vanuit je gemeente vermelden maar geen familieleden en/of vriend(in))
Referentie 1
Referentie 2
Referentie 3
Uploads
Maximaal 2 MB.
Extra