Nieuwe Brandmeldinstallate

Help de Wittenberg uit de brand


De Wittenberg is gehuisvest in een prachtig monumentaal pand aan de Krakelingweg 10 in Zeist. Hier worden jonge christenen toegerust om hun plek in te nemen in de maatschappij; door de opleidingen Een Jaar Wittenberg, Discipelschap in 80 Dagen, de Jongerenwerkersopleiding en zeker ook door de Community waarin op dit moment ongeveer 60 jongeren wonen. Daarnaast wonen er nog zo’n 40 andere jongeren op de Wittenberg die hier een kamer huren.

Waar zoveel mensen samen in één pand leren en leven is veiligheid natuurlijk erg belangrijk. De brandmeldinstallatie in het pand voldoet niet langer aan de eisen van deze tijd waardoor er in het hele gebouw een nieuw brandmeldsysteem moet worden aangelegd. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 100.000 waarbij een deel van de werkzaamheden al wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Als niet gesubsidieerde instelling is de Wittenberg voor een groot deel afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven, stichtingen en kerken.

We vragen u en jou om hulp.
Wilt u, wil jij een bijdrage leveren om de Wittenberg uit de brand te houden? Hartelijk dank hiervoor!

Om rechtstreeks te doneren via een machtiging: klik hier.

Of maak uw gift over naar rekeningnummer NL91 RABO 0162 1443 93, ten name van de Wittenberg en o.v.v. Brandmeldinstallatie.

Wilt u ons als bedrijf steunen? Neem contact met ons op.

De Wittenberg beschikt over de ANBI-status, giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Wilt u zelf eens komen kijken, heeft u nog andere vragen of wilt u aanvullende informatie: neem contact met ons op