Column Martin de Kock

03-05-2016

Aan tafel op de Wittenberg, Snapchat of Sneak Preview?

Kort geleden werd de verrassende kwartaalwinst van Facebook bekend en die loog er niet om. Waar veel mensen Facebook al wat hadden afschreven, blijkt het blijvende gebruik door personen en bedrijven tot meer dan 2,5 miljard aan inkomsten te leiden. Facebook lijkt daarom ook voor de nabije toekomst een blijvertje, ondanks de opkomst van een app als Snapchat, die het veel beter lijkt te doen onder jongeren.

Snapchat promoot zijn populaire app op de website met 4 grote voordelen: anderen zien updates voor korte tijd, het is simpel, de status van updates zijn niet te vergelijken én er wordt gebruik gemaakt van coole filters. Door gebruik van de app geef je anderen een snelle, korte indruk van wat je beleeft. Jij zit aan de knoppen en houdt de regie.

Kort geleden zat ik in de eetzaal van de Wittenberg aan tafel en kreeg ik het volgende mee van een gesprek aan een tafel achter mij. Een student van het traject Discipelschap in 80 dagen (D80) was aan het vertellen:
...het heeft mijn relatie met God verdiept. Ik heb de tijd gekregen om na te denken en weet nu wat ik wil gaan doen. Ik ga mijn laatste stage verpleegkunde afmaken en daarna de medische zending in...
Het was zomaar een flard uit een gesprek, niet eens tot mij gericht. Een snelle indruk van wat deze student beleefde in haar tijd op de Wittenberg.

Ik heb er vaak aan moeten denken en ook bij het officiële afscheid met andere studenten over gesproken. Wat bracht jou een periode op de Wittenberg?
1. Anderen gaan aan je merken dat je blijvend verandert. Je krijgt zicht op wat je wil gaan doen voor anderen en voor God.
2. Je gaat aan de slag met jezelf en met je relatie met God. Dat is ingewikkeld maar ook heel erg boeiend.
3. De indrukken die je in samenwerking en in het samenleven met andere studenten en docenten opdoet zijn onvergetelijk en maken blijvende indruk.
4. Je bekijkt de Bijbel en de wereld om je heen met andere ogen.

Je zou dus kunnen zeggen dat een periode op de Wittenberg je het tegenovergestelde brengt van wat Snapchat belooft. Het is een beetje als met Facebook: Mark Zuckerberg startte met een aantal andere studenten en een relatief geringe investering een beweging die miljarden mensen aan elkaar verbindt. Een indruk op de Wittenberg maak je samen en is een blijvende, waar je je leven lang winst van hebt.

Benieuwd naar wat jouw indruk van de Wittenberg kan worden? Boek nu een verblijf voor 24 uur Wittenberg en maak kennis met wat we jou kunnen brengen, of kom naar de Open Avond voor een ‘Sneak Preview’. We zijn benieuwd naar jouw indruk!

Martin de Kock
directeur de Wittenberg


24-03-2016

Lieve zonen & een open vizier, over schone schijn en het eerlijke verhaal

Wanneer mijn broer en ik vroeger aan tafel ruziemaakten werd er door mijn ouders nogal eens gekscherend geciteerd uit de berijmde psalm 131 ‘Ai ziet hoe goed, hoe lief’lijk is dat zonen, van ’t zelfde huis, als broeders samenwonen. Daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd.’ Ik kon me vroeger aan zo’n opmerking ergeren, maar laatst betrapte ik mezelf erop diezelfde psalm aan te heffen, toen het tussen mijn eigen kinderen even hoog opliep. Mijn huisgezin blijkt in de praktijk namelijk veel meer een oefenplaats, waarin van alles misgaat, dan dat het een toonbeeld is van navolging.

Zou er in die neiging om toonbeeld te willen zijn, ook niet een deel van de verklaring liggen, dat de betrokkenheid van Nederlanders op de kerken zo laag is? Mensen pikken het niet wanneer het naar buiten toe gepresenteerde mooie voorkomen een lege huls blijkt te zijn. Recent onderzoek van KRO Kruispunt kopte een week voor Pasen, dat het geloof in God steeds verder verdwijnt uit onze samenleving. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (82 procent) gaf aan nooit of bijna nooit in de kerk te komen en nog maar veertien procent zegt te geloven in een persoonlijke God.

Waar ledenaantallen van geïnstitutionaliseerde kerken dalen, groeit het aantal plaatselijke initiatieven, waarin christenen leefgemeenschappen vormen. Hierin willen gelovigen van betekenis zijn voor elkaar en de wereld om hen heen. De kleinschaligheid van leefgemeenschappen lijkt hen t.o.v. grote georganiseerde kerkverbanden kwetsbaar te maken, maar ik denk dat er in de beperkte schaalgrootte en open houding een enorme kracht schuilt, namelijk die van het eerlijke verhaal. Navolging van Christus is namelijk geen successtory die je kunt organiseren, maar een voortdurende oefening, waarin fouten mogen worden gemaakt en er vergeving mag zijn.

Sinds 1 maart jl. mag ik leiding geven aan Bijbelschool de Wittenberg te Zeist. Op de Wittenberg vormen wij met teamleden en studenten een leer- & leefgemeenschap, waarin onderwijs wordt gegeven vanuit de Bijbel en studenten naast een plek in de schoolbanken ook een gezamenlijk huis met eigen kamer hebben om in te leven. Samen leren en samenleven dragen op de Wittenberg op een gelijkwaardige manier bij aan de brede vorming van jongeren en hun oriëntatie op wat zij mogen betekenen in Gods Koninkrijk. In ons prachtige pand is het zeker geen verzameling ‘lieve zonen en dochters’, maar wel een plek waar met vallen en opstaan het vuur van Gods liefde wordt gezocht en gedeeld.

Dit vuur is niet iets om binnenskamers te houden, maar verdient het om te worden gedeeld in de wereld om ons heen. We zijn dan ook blij dat onze studenten tijdens hun opleiding in Zeist en op hun stageplek betekenis kunnen geven aan hun persoonlijk geloof, om vervolgens na hun opleiding met open vizier hun plek in de maatschappij in te nemen.

Kort na verschijnen van het onderzoeksrapport  God in Nederland twitterde iemand ‘De kerken lopen leeg, mooi dan hebben ze tijd om naar de mensen te gaan’. Leven en leren in gemeenschap zou wel eens het eerlijke antwoord kunnen zijn op de gevolgen van het te lang vasthouden aan schone schijn. De zichtbare en benaderbare gemeenschap is in staat een goede geur van Christus te verspreiden en hiermee harten te verblijden.

Martin de Kock