Aanmeldformulier D20

Fijn dat je interesse hebt in de deeltijdcursus Discipelschap in 20 weken.

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen. 

Persoonlijke gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Financiële afwikkeling
Als je ons machtigt door middel van een SEPA machtiging geef je door ondertekening van de machtiging toestemming

aan de Wittenberg om (eenmalige of doorlopend) incasso-opdrachten te sturen naar je bank om het betreffende bedrag van uw rekening af te schrijven
aan uw bank om (eenmalig of doorlopend) een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Wittenberg
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Het incassant ID van de Wittenberg is NL56ZZZ411789540000
Kerkgenootschap / Gemeente
Algemeen
Zo ja, op welke wijze en in welke hoedanigheid (specificeer t.a.v. organisatie of kerk en duur van het werk)
Zo ja, welke?
Motivatie
Privacy Statement

Op alle communicatie van en met de Wittenberg is het privacy statement van toepassing.

Extra