Aanmeldformulier D20

Fijn dat je interesse hebt in de deeltijdcursus Discipelschap in 20 weken.

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen. 

Persoonlijke gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Kerkgenootschap / Gemeente
Algemeen
Zo ja, op welke wijze en in welke hoedanigheid (specificeer t.a.v. organisatie of kerk en duur van het werk)
Zo ja, welke?
Motivatie
Extra