Aanmeldformulier D20

Fijn dat je interesse hebt in de deeltijdcursus Discipelschap in 20 weken.

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen. Aanmelden is mogelijk tot 30 september 2017.

Persoonlijke gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Kerkgenootschap / Gemeente
Algemeen
Zo ja, op welke wijze en in welke hoedanigheid (specificeer t.a.v. organisatie of kerk en duur van het werk)
Zo ja, welke?
Motivatie
Extra