Hans Borghuis

Wittenberg Sprekers | Hans BorghuisHans Borghuis werkte voordat hij naar de Wittenberg kwam voor de IZB (voor zending in Nederland). Bij de Wittenberg is Hans spreker, trainer en verder o.a. verantwoordelijk voor communicatie en relaties. Hans spreekt veel in kerkdiensten, jongerendiensten en andere bijeenkomsten en geeft ook veel (discipelschaps)trainingen aan (jongeren)groepen in heel Nederland en ook daarbuiten. Hij spreekt erg graag over het thema discipelschap, maar natuurlijk zijn ook diverse andere onderwerpen mogelijk. Bijvoorbeeld: identiteit als (jongere) christen, bidden, geloofszekerheid, christelijke levensstijl, de Bijbel, de Heilige Geest, levensverandering en diverse andere Bijbelse thema's. Enthousiast, helder, motiverend en uitdagend zijn een aantal kenmerken die Hans typeren. Hij maakt graag gebruik van aansprekende en relevante voorbeelden en neemt altijd tijd voor een stukje interactie.

Neem contact op via email: borghuis@dewittenberg.nl of telefonisch via 030-692 41 66.