Joost

Joost Keesmaat

Oud Wittenberg student Joost Keesmaat (2010-2011) - getrouwd met Jabke en vader van twee zoons, Micha en Joram - werkt voor International Justice Mission (IJM) als Office Manager. IJM is een mensenrechtenorganisatie die strijdt tegen moderne slavernij.De Hervormde basisschool , een Reformatorische middelbare school en een christelijke hogeschool maakte dat ik in een veilige christelijke bubbel zat. Door enkele stages en opdrachten vanuit mijn studie ontdekte ik dat de kloof tussen mijn christelijke wereldje en de normale werkwereld best groot was. Ik heb toen voor de Wittenberg gekozen om goed toegerust te worden zodat ik als christelijke professional aan het werk zou kunnen gaan.

Het jaar Wittenberg was voor mij een mooie mix van theorie en praktijk. Met name de eerste twee blokken hadden we veel verdiepende lessen, maar hoe verder in het jaar hoe meer inspirerende stages, opdrachten en bezoeken er waren aan zeer diverse projecten. Naast de gezellige avonden met medestudenten hebben de intervisiemomenten, lessen ‘Geestelijk Leven’ en de coachingslessen mij als persoon sterk gevormd. Daarnaast was de korte stage naar Amsterdam en mijn eigen stage bij een gemeentestichtingsproject in Amsterdam West levensveranderend. Ik vind het belangrijk om als christen present te zijn in de stad en ik heb een passie gekregen om als christen in de stad te leven en te dienen.

Na de Wittenberg ben ik een aantal jaar als teamleider bij PostNL werkzaam geweest. Het was goed om een aantal jaar te werken in een totaal andere wereld. Ook deze periode heeft mij als persoon weer gevormd, juist door de bagage die ik op de Wittenberg mee heb gekregen. Door mijn stage ervaringen in Amsterdam wilde ik graag in Amsterdam gaan wonen, wat 3 jaar later ook realiteit werd. Een aantal jaar later ben ik getrouwd en heb ik Amsterdam verruild voor Den Haag.

International Justice Mission (IJM) wil mensen bewust maken van het probleem van meer dan 40 miljoen slaven wereldwijd. We zien dat we de verschrikkelijke praktijken van slavernij wereldwijd kunnen veranderen door samen de strijd aan te gaan door gebed en financiën. We komen graag met iedereen in contact. Zelf ben ik Office Manager en coördineer ik diverse projecten binnen de organisatie, zoals de donateuradministratie, reizen en vrijwilligers.

Het belangrijkste wat de Wittenberg mij gebracht heeft is hoe ik als persoon gevormd ben en hoe ik naar de wereld en de mensen om me heen kijk. Naast de belangrijke en goede christelijke opvoeding die ik heb gehad heeft de Wittenberg mij geleerd om het christen-zijn praktisch te maken. Het belangrijkste wat ik geleerd heb is dat ik door Jezus christen mag zijn i.p.v. doen. Dit heeft me een ontspannen houding gegeven: dat het niet direct uit maakt op welke plek ik christen mag zijn.

Tegen studenten van nu zou ik willen zeggen: Geniet van het jaar Wittenberg! Het is een cliché maar het vliegt voorbij. Verder: wees eerlijk en kwetsbaar. Er zijn weinig plekken waar je zo gevormd kan worden door eerlijk en kwetsbaar te zijn. Bevraag elkaar veel. De Wittenberg is een unieke plek waar veel verschillende christenen samenkomen. Hierdoor leer je heel goed wat de kern is en wat bijzaken zijn. Dit verrijkt en verdiept je leven.