Jongerenwerkersopleiding

Jongerenwerkersopleiding de Wittenberg biedt een volledige opleiding voor christelijke jongerenwerkers. Tijdens een tweejarige deeltijdopleiding worden zij opgeleid  voor een betaalde baan in kerken en christelijke organisaties. Een aantal studenten kiest ervoor als vrijwilliger in de kerk actief te zijn, bijvoorbeeld als jeugdouderling, naast een andere werkkring.

KENMERKEN:
Post-HBO, Deeltijd, Twee jaar, Kleine groepen, Interkerkelijk, Praktijkgericht, Ervaren en gespecialiseerde (gast)docenten, Persoonlijke vorming

In twee jaar komen alle lesmodules aan de orde. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen.

Studieopzet
KLEINSCHALIG
De groepen bestaan uit 8 tot 15 studenten. Dit biedt de mogelijkheid eigen leervragen in te brengen. Er is op deze manier veel persoonlijke aandacht voor elke student en zijn of haar specifieke werkplek. Door middel van feedback op de reflectieverslagen, mentoraatgesprekken en diverse lessen, wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling.

POST-HBO
Jongerenwerkers werken over het algemeen heel zelfstandig. Ze moeten veel initiatieven en beslissingen nemen. Vaak staan ze daarbij in een spanningsveld tussen verschillende belangengroepen (bijvoorbeeld jongeren en kerkenraad, of probleemjongeren en buurtbewoners). Daarom moet een jongerenwerker op hbo-niveau kunnen functioneren. Belangstellenden met een mbo-opleiding kunnen middels referenties en een opdracht aantonen dat ze over voldoende niveau beschikken voordat zij aan de opleiding beginnen.

DEELTIJD
De studenten komen eens in de twee weken naar de Wittenberg in Zeist. De gekoppelde lesdagen duren van donderdag 19.00 uur tot vrijdag 17.45 uur. De Wittenberg verzorgt de maaltijden en biedt overnachtingsmogelijkheid. De lessen starten begin september en eindigen eind juni. Het supervisietraject vindt plaats op een door de student zelf te bepalen tijdstip.

PRAKTIJKGERICHT
Uitgangspunt voor de Jongerenwerkersopleiding is dat de theorie aansluit bij de praktijk. Dit betekent dat de ervaringen uit de praktijk uitgangspunt zijn voor de lessen. Dit kunnen zowel algemene ervaringen uit het werkveld als de eigen praktijkervaringen van studenten zijn. De studenten moeten hetgeen ze leren kunnen toepassen in de praktijk. De opleiding kent een geleid leerplan. Dit wil zeggen dat de onderwijsdoelstellingen vastliggen, maar dat de invulling ervan deels door docenten en studenten samen wordt bepaald. Het onderwijs wordt ingedeeld naar beroepsgerichte thema's en problemen. Het onderwijs wordt niet aangeboden in gescheiden vakdisciplines, maar de vakken zijn geïntegreerd. 

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie of voor het aanmelden neem contact op via e-mail of op 030-6924166.

Jongerenwerkersopleiding van de Wittenberg naar het Evangelisch College

donderdag 18 april 2019 11:13 Op donderdag 18 april hebben de Wittenberg en het Evangelisch College een overeenkomst getekend waarin is vastgelegd dat met ingang van het studiejaar 2019-2020 de Jongerenwerkersopleiding van de ... lees verder

Modules

De Jongerenwerkersopleiding is ingedeeld in modules. Elke module belicht een bepaald aspect uit het werk van de jongerenwerker. In elke module werk je aan de ontwikkeling van je eigen geloof en persoonlijkheid. In het supervisietraject werk je heel gericht aan je eigen ontwikkeling als jongerenwerker. In elke module ontwikkelen de studenten vaardigheden in het geven van Bijbelstudie aan jongeren. 

Losse modules
Het is mogelijk om de modules los te volgen. Je volgt de lessen, maakt alle opdrachten en ontvangt een certificaat van deelname. Voor het volgen van losse modules gelden dezelfde toelatingseisen als voor de hele opleiding.
De tarieven van de losse modules zijn variabel in verband met het wisselend aantal lesdagen. Gemiddeld duurt een module vier maal 2 gekoppelde lesdagen. Voor vragen over de kosten van de opleiding kun je contact met ons opnemen per e-mail of per telefoon, (030) 69 24 166. Aanmelden kan via het aparte moduleformulier.

Professioneel jongerenwerk
De studenten van de Jongerenwerkersopleiding willen op professioneel niveau jeugdwerk doen en zich daarvoor laten bij- of omscholen. Met het diploma van de Jongerenwerkersopleiding op zak kun je solliciteren naar een betaalde baan als jongerenwerker. Een aantal studenten kiest ervoor zich als vrijwilliger (bijvoorbeeld als jeugdouderling) in te zetten.
De vraag naar professioneel geschoolde jongerenwerkers blijft actueel. Het heeft waarde in de opleiding te investeren, want er zijn regelmatig nieuwe onvervulde vacatures voor professionele jongerenwerkers in kerken en organisaties. Goed opgeleide jongerenwerkers zijn hard nodig!

Supervisie
Supervisie over het werk is een belangrijk onderdeel van de opleiding. In supervisie wordt gewerkt aan integratie van het denken, voelen en handelen van de supervisant. Hiermee levert supervisie een grote bijdrage aan het belangrijkste persoonskenmerk van elke jongerenwerker, namelijk authenticiteit. Integratie van persoon, beroep en werkplek: Hoe functioneert de supervisant met zijn persoonlijke eigenschappen en geloofsbeleving, met gebruikmaking van vak methodiek en vanuit zijn visie op het beroep op de specifieke werkplek, met haar eigen kerkelijke kleur? Leren reflecteren op het eigen handelen om vervolgens met behulp van theoretische inzichten te komen tot kwalitatief beter handelen. Supervisie is voor alle studenten verplicht.