Persoonlijke gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Gegevens inschrijving
Referenties
De twee referenten kunnen o.a. iets zeggen over jouw functioneren in een groep.