Tussenjaar of kort traject: iets voor jou? Open Avond op 17 augustus a.s.

06 juli 2017

Weet jij nog niet precies wat je na de zomer wilt gaat doen? Dan is Een Jaar Wittenberg of een Discipelschapstraining misschien iets voor jou!

Op de Wittenberg in Zeist kun je kiezen voor een tussenjaar/Bijbelschool (september tot juli) of voor een kort traject zoals Discipelschap in 80 Dagen (start in september). Tijdens Een Jaar Wittenberg ga je op zoek naar jouw plek en taak in Gods Koninkrijk. Een jaar voor persoonlijke groei en ontwikkeling, een jaar om op zoek te gaan naar jouw plek en taak in Gods Koninkrijk, een jaar om je voor te bereiden op de rest van je leven! Kernwoorden van deze opleiding zijn: verdiepend, vormend en missionair. Je komt in een klas met ongeveer 25 studenten die studeren en wonen op de Wittenberg.

Bij de opleiding Discipelschap in 80 Dagen ga je ontdekken wie jij bent als volgeling van Jezus. Je leert hoe je het christen-zijn in praktijk kunt brengen, hoe jij van betekenis kunt zijn in deze wereld en hoe je een missionaire levensstijl kunt ontwikkelen. De Wittenberg biedt een Community (leefgemeenschap van jongeren) en diverse opleidingen. Bijbelse verdieping, persoonlijke vorming en professionele toerusting staan centraal op de Wittenberg. Wil je meer weten of ervaringsverhalen van studenten lezen, kijk dan verder op onze website of stuur een email naar info@dewittenberg.nl. Wil je een dagje komen meelopen dan kan dat, ook 24 uur Wittenberg is mogelijk om zo zelf het leven op de Wittenberg helemaal te ervaren.

Heb je belangstelling om in de Community te komen wonen (zonder een opleiding op de Wittenberg te volgen)? Dat kan ook!! Vanaf komende zomer komen er meerdere plekken vrij in deze dynamische woonomgeving. De Community is er voor jongeren van ongeveer 18 tot 28 jaar en wordt geleid door kernbewoners. In de Community van de Wittenberg deel je het leven met ongeveer 60 andere bewoners, studenten en kernbewoners.

Op donderdag 17 augustus is er een Open Avond voor Een Jaar Wittenberg, Discipelschap in 80 Dagen, de Jongerenwerkersopleiding én de Community.Een Jaar Wittenberg - tussenjaar voor jongeren van 18-28 jaar
Discipelschap in 80 Dagen - kort traject van 80 Dagen met aansluitend een stageperiode 
Discipelschap in 20 Weken - parttime opleiding in de avonduren, 20 avonden en 2 weekenden
Jongerenwerkersopleiding - professionele opleiding voor christelijke jongerenwerkers
Community - leefgemeenschap van studenten en bewoners voor jongeren van 18-28 jaar

« Terug naar overzicht