De Wittenberg gooit het roer om

07 februari 2018

Zeist - Bijbelschool de Wittenberg zoekt naar nieuwe mogelijkheden om haar missie te realiseren en bouwt de huidige onderwijsprogramma’s af.

In de afgelopen decennia is de Wittenberg in Zeist uitgegroeid tot een begrip in christelijk Nederland. In 1972 werd de ‘Stichting Reformatorische Bijbelschool’ opgericht en sinds 1980 is de Bijbelschool gehuisvest in het karakteristieke pand aan de Krakelingweg in Zeist. Hier wonen Wittenbergstudenten en andere jongeren samen in een community.

Al die jaren is de missie van de organisatie ongewijzigd gebleven: het toerusten van jonge christenen om hun plek in de maatschappij in te nemen en hen toe te rusten voor hun taak in de wereld. Zo hebben honderden studenten op de Wittenberg een stevige basis gelegd voor hun toekomst, zij zijn wereldwijd werkzaam op veel terreinen. Momenteel volgen zo’n 40 studenten een opleiding aan de Wittenberg.

‘Het was moeilijk en pijnlijk, maar uiteindelijk onvermijdelijk om de beslissing te nemen de huidige onderwijsactiviteiten af te gaan bouwen. Dit is zeer ingrijpend voor al degenen die direct bij de Wittenberg zijn betrokken. De besluiten van het bestuur hebben dan ook de nodige onrust veroorzaakt bij medewerkers. Dit is begrijpelijk.’, zegt bestuursvoorzitter Koos van Oord. ‘De tendens van de laatste jaren was dat het aantal studenten steeds verder terugliep. De maatschappelijke veranderingen en de huidige jongerencultuur vragen om een andere aanpak. Als bestuur beraden we ons al geruime tijd op een nieuwe koers voor de organisatie. In de loop van dit jaar zullen we daar nadere besluiten over nemen waarbij we het liefst dichtbij onze roeping blijven om een rol te spelen in de persoonlijke en geestelijke toerusting van jongeren’.

Het dienstverband van de huidige directeur Martin de Kock – die in een lastige tijd twee jaar lang op energieke wijze leiding heeft gegeven aan de organisatie – wordt niet verlengd. Peter Oudshoorn zal als parttime-interim directeur zijn taken overnemen.

« Terug