Themaweek duurzaamheid: Messentrekkers bij de Nachtwacht (Koos van Noppen)

30 oktober 2018

Van maandag 29 oktober tot en met donderdag 1 november a.s. wordt op de Wittenberg de themaweek duurzaamheid georganiseerd met als titel 'Het echte leven'. Tijdens deze themaweek zijn ook gasten van buiten de Wittenberg van harte welkom om aan te schuiven bij de verschillende programmaonderdelen.

Op dinsdagochtend 30 oktober a.s. om 09.00 uur komt Koos van Noppen om te spreken over zijn pamflet Messentrekkers bij de Nachtwacht (klik hier voor een download).  

"Zeer regelmatig ontmoet ik oprechte christenen die een graad van milieubewusteloosheid aan de dag leggen waar ik stil van word. Mij bekruipt dan het akelige gevoel dat ze zich gedragen als messentrekkers bij de Nachtwacht. Daarmee zeg ik uiteraard niet dat ze, zoals W.A. de R. uit B., psychisch gestoord zijn. Het zijn keurige mensen, volledig toerekeningsvatbaar, die qua milieuvriendelijkheid lijnrecht ingaan tegen wat je van hen verwacht. Ze zijn actief lid van een christelijke gemeente, maar houden er een in veel opzichten identieke levensstijl op na als de gemiddelde Nederlander. Hoe doen ze dat toch? Ze maken serieus werk van ‘navolging’ en ’discipelschap’, maar die termen lijken in de praktijk nauwelijks verbinding te hebben met de zorg voor de schepping. Het wemelt tegenwoordig van ‘geestelijk leiders’, initiatieven en bewegingen die beklemtonen te ‘luisteren naar wat de Geest zegt’. Hoe kan het dat de Geest – althans volgens hen – nooit iets zegt over onze stervende planeet?" 

Dinsdag 30 oktober 2018
Themaweek duurzaamheid
'Messentrekkers bij de Nachtwacht'
Door Koos van Noppen

08.45 uur Koffie
09.00 uur Programma 'Messentrekkers bij de Nachtwacht'
12.30 uur Lunch
13.00 uur Einde programma

De toegang is gratis, vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via email: info@dewittenberg.nl of telefonisch via 030 692  41 66.


Koos van Noppen

« Terug