Een Jaar Wittenberg en JWO kunnen een jaar door

26 juni 2018

De Wittenberg heeft een paar spannende maanden achter de rug: de programma’s Een Jaar Wittenberg en de Jongerenwerkersopleiding zouden in het cursusjaar 2018-2019 alleen door kunnen gaan wanneer er eind juni voldoende financiële middelen én voldoende studenten  zijn. Inmiddels is er voldoende geld binnengekomen om door te kunnen en is er ook voldoende zicht op genoeg aanmeldingen om daadwerkelijk te kunnen starten met de opleidingen.

Tegelijkertijd is een werkgroep bezig om nieuwe scenario’s uit te denken voor de verdere toekomst. Op verzoek van het bestuur gaat de werkgroep deze scenario’s na de zomer verder uitwerken. De missie - om jonge mensen te vormen om hun geloof in Jezus Christus handen en voeten te geven in het dagelijks leven - blijft onverkort van kracht.

Archief > 2018 > juni

Geen berichten gevonden