de Wittenberg logo
nieuwsbrief oktober 2018 - jaargang 47 nr. 1
header

Een nieuwe start

Het bruist weer op de Wittenberg, de zomer is voorbij en een nieuwe lichting studenten van Een Jaar Wittenberg is weer begonnen, samen met bekende en nieuwe leden van de leefgemeenschap! Ook de Jongerenwerkersopleiding is weer van start gegaan, met meer studenten dan vorige jaren.

We zien samen met de studenten uit naar een prachtig jaar, waarin zij mogen ontdekken wie zij zelf zijn en hoe hun leven verbonden mag zijn met het koninkrijk van God en met de God van dat koninkrijk. In het eerste blok lezen we dagelijks een hoofdstuk uit het boek Handelingen. We laten ons inspireren door de manier waarop het Evangelie van de Opgestane Heer de wereld door is gegaan en hoe Hij daar mensen bij inschakelde. Mensen met allerlei tekortkomingen, die ook dwars door tegenwerkingen heen moesten volhouden, maar die tegelijk zoveel zegen en vreugde hebben ondervonden in het dienen en navolgen van Jezus. We bidden voor het team van medewerkers en vrijwilligers, voor studenten en leefgemeenschappers, dat we het komende jaar dezelfde vreugde zullen ervaren en voor elkaar tot zegen mogen zijn.

Peter Oudshoorn, interim-directeur

 

Ava vertelt...

Op dagbesteding de Loods in Den Dolder komen mannen die (tijdelijk) niet meer aan het werk kunnen. Als we aankomen is er binnen en buiten volop bedrijvigheid, er worden auto’s gewassen en gerepareerd en er heerst een gezellige sfeer. Ava Geurtsen (studente EJW 2017-2018) vertelt met passie over de cliënten en de auto’s, waaronder een aantal Porsches.

‘Er worden auto’s opgekocht waarvan de onderdelen weer worden verkocht, er wordt onderhoud aan auto’s uitgevoerd en er wordt gesleuteld. Er heerst hier een echte mannencultuur, daar was ik op voorbereid want tijdens m’n jaar Wittenberg heb ik hier stage gelopen. Het is mooi om te zien hoe cliënten bezig zijn hun leven weer op te bouwen. Zij hebben diverse achtergronden en iedereen knokt om zijn leven weer op de rit te krijgen na depressie, verslaving, psychiatrische klachten of gevangenschap, mooi om te zien! Het is erg leerzaam en het geeft me voldoening om hierin een stukje begeleiding te kunnen bieden.’  Lees hier het volledige interview. 

 

Joost vertelt...

Oud Wittenberg student Joost Keesmaat (2010-2011) - getrouwd met Jabke en vader van twee zoons, Micha en Joram - werkt voor International Justice Mission (IJM) als Office Manager. IJM is een mensenrechtenorganisatie die strijdt tegen moderne slavernij. 

‘Het jaar Wittenberg was voor mij een mooie mix van theorie en praktijk. Met name de eerste twee blokken hadden we veel verdiepende lessen. Hoe verder in het jaar hoe meer inspirerende stages, opdrachten en bezoeken er waren aan zeer diverse projecten. Naast de gezellige avonden met medestudenten hebben de intervisiemomenten, lessen ‘Geestelijk Leven’ en de coachingslessen mij als persoon sterk gevormd. Daarnaast was de korte stage naar Amsterdam en mijn eigen stage bij een gemeentestichtingsproject in Amsterdam West levensveranderend. Ik vind het belangrijk om als christen present te zijn in de stad en ik heb een passie gekregen om als christen in de stad te leven en te dienen.’  Lees de rest van dit interview hier.

 

Anne vertelt...

‘Tijdens een jaar Wittenberg leef je samen met zoveel verschillende mensen, die allemaal een andere kerkelijke achtergrond hebben. Het heeft me geleerd om over kerkmuren heen te kijken en niet vast te zitten aan tradities en gewoontes.’

Anne Stouten deed in 2009-2010 Een Jaar Wittenberg (missionair werk buitenland). De afgelopen jaren werkte ze voor OM in Frankrijk, in een buitenwijk van Parijs gaf ze taallessen aan (vrouwelijke) immigranten. Hier kwam ze in contact met – vaak laaggeletterde – vrouwen uit Algerije, Marokko, Bangladesh, Pakistan en India. Sommigen van hen verbleven illegaal in de voorsteden rondom Parijs. Door de wekelijkse ontmoetingen bij de taallessen kreeg ze een band met deze vrouwen. Het Bijbelverhaal was altijd een vast onderdeel van de taalles. De vrouwen hoorden deze verhalen, van de schepping tot aan de evangeliën. Op een eenvoudige en begrijpelijke manier, probeerde ze telkens de boodschap van Jezus te vertellen. Er waren vrouwen die eerder kwamen, om voor zich te laten bidden. Anderen bleven langer plakken omdat ze iets persoonlijks wilden delen. Lees hier verder.

 

Ingrid vertelt...

Nadat ze zelf Een Jaar Wittenberg deed werkt ze inmiddels alweer 3 jaar op de Wittenberg. Maak kennis met Ingrid den Dekker, ze is 26 jaar en woont momenteel antikraak in Giessen(NB). 

‘Tijdens mijn studie Accountancy twijfelde ik over mijn studiekeuze en of het wel echt mijn passie was. Ik wilde graag iets doen waar mijn hart naar uitging. Het geloof was daarin erg belangrijk. Uiteindelijk ben ik in 2014 bij De Wittenberg terecht gekomen, een toffe uitdaging om meer te leren over God, mezelf en de ander. En veel geleerd heb ik: het jaar liep voor mij totaal anders dan gepland omdat in de 2e studieweek mijn tweelingbroer plotseling is overleden. Achteraf gezien was het enorm bijzonder om juist in die tijd op de Wittenberg te zijn…   Lees hier verder.

Waarom zou je de jongerenwerkersopleiding doen?

Lees meer

Twee jaar lang, om de week op donderdagavond en vrijdag in de schoolbanken kruipen, reflecties schrijven, lessen leren, Bijbelstudies voor de groep houden, eindverslagen schrijven en…?! Studenten die  in september na twee (of iets meer) jaar hun diploma kregen waren het erover eens dat het de moeite meer dan waard was.                    

Of het altijd makkelijk was? Nee, dat niet. Het is hard werken, en dat vaak naast een andere baan en/of gezin. Het is geen lesstof die langs je heen gaat, nee je moet er dwars door heen. Jongerenwerker worden is geen trucje wat je aanleert, het gaat over jou als persoon. Maar, het is een investering met eeuwigheidswaarde. Allereerst voor jezelf: je leert, ontdekt, stoot je neus, groeit in je geloof en kennis, je maakt vrienden en je leert het vak van jongerenwerker (…ook nog eens het mooiste vak dat er is!). En ook voor anderen, want achter elke jongerenwerker staan de jongeren die ze zullen bereiken. Wat zijn er een hoopvolle verhalen van jongerenwerkers die ooit de JWO hebben gedaan! Onze diepste drijfveer? Waarom we doorgaan?

2 Korinthe 5:14: Want de liefde van Christus dringt ons. Als we beseffen wat God voor ons heeft gedaan, door Zijn Zoon voor ons te geven om ons te redden, geloven we dat dit de boodschap is die de jongeren van vandaag (en gisteren), maar ook van morgen, nodig hebben! Voor sommige studenten is het te veel om twee jaar lang om de week naar Zeist te komen en al het studeerwerk in 2 jaar te kunnen doen. Dan is het ook mogelijk om losse modules te volgen. Wanneer je in het jeugdwerk worstelt met het maken van beleid; dan zouden de modules ‘leiderschap’ wellicht kunnen helpen. Of je bent bezig met catechese of diaconaat of ben je bezig met… kijk eens op de site welke module(s) voor jou/jullie van toepassing zouden kunnen zijn en kom een dagje meelopen om te kijken of het bij je past. Wat is nou mooier om zelf te leren en als eindopdracht een plan voor je jeugdwerk te schrijven waarbij een docent met je mee kijkt en je coacht. Dat is zowel voor jouzelf als voor je jeugdwerk een win-winsituatie! Welkom!

 

Petra Kiks - Leeflang

Startweekend

Lees meer

Begin september was het startweekend van de leefgemeenschap en op donderdag 6 september was de startavond voor de studenten van zowel de Jongerenwerkersopleiding als van Een Jaar Wittenberg. EJW-student Arie van Kranenburg deed verslag van het startweekend.  

‘Na mijn toelatingsgesprek op maandag start in diezelfde week het jaar Wittenberg. Op vrijdag begint het goed met het startweekend en eerst al een flinke wandeltocht van ruim 5 kilometer vanaf het station, met mijn koffer, naar de Wittenberg. Het Wittenbergavontuur begint die middag met een kennismakingsbingo-namenspel. Uiteraard was er ook tijd voor een potje tafelvoetbal in de eetzaal. Op de zaterdag hadden we een heuse ontgroening. Lees hier verder.

SAMEN VERZETTEN WE DE WITTENBERG

Gebed om wijsheid en creativiteit voor onderwijsvernieuwing

Zoals bekend wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een Wittenberg nieuwe stijl. Het kernteam - Ab Berger, Corjan Matsinger, Edwin Verloop en Peter Oudshoorn - heeft daar het afgelopen jaar veel tijd en energie ingestoken.

Er worden meerdere scenario’s uitgewerkt, waarbij ook wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid op langere termijn. Ook wordt er naar verschillende scenario’s marktonderzoek gedaan. Dit onderzoek willen we in afhankelijkheid van God uitvoeren en daarbij zoeken we naar Zijn leiding. Wanneer je er intensief mee bezig bent, ligt het gevaar op de loer dat je zo opgaat in je eigen gedachtenvorming en in de zakelijke aspecten, dat het zoeken naar Gods plannen op de tweede plaats kan komen. Daarom hebben we bidders nodig; individuele christenen of gebedskringen die tot de besluitvorming (begin december) regelmatig specifiek willen bidden voor een uitkomst van het onderzoek, naar Gods wil en bedoeling. Wie bidt er mee? Bid voor de leden van het kernteam: om wijsheid en creativiteit, om de leiding van Gods Geest en om hiervoor open te staan. Bid ook voor het bestuur, zodat zij een juiste beslissing kunnen nemen over de toekomst van de Wittenberg.

Wil je meer concrete gebedspunten, of wil je ons laten weten dat je voor ons bidt? Mail dan naar verloop@dewittenberg.nl.

begroting 2018 - 2019

Lees meer

In de laatste bestuursvergadering is de begroting voor het
cursusjaar 2018-2019 vastgesteld. De begroting, die op onze website te vinden is op de ANBI en CBF pagina, is in de afbeelding hierboven samengevat.

Hoewel we uitgaan van flink wat extra giften, zullen we dit jaar met een fors tekort afsluiten. Aan het begin van het jaar hadden we nog behoorlijk wat geld op de bank staan, aan het eind van het schooljaar zal daar naar verwachting nog € 5.000 van over zijn en zijn ook onze reserves opgesoupeerd. Uw steun is dus heel hard nodig! Eerder dit jaar hebben we aangegeven dat we € 125.000 extra nodig hadden over een periode van twee jaar. Daarop is geweldig gereageerd. We zijn dankbaar voor deze steun! Voor dit jaar is in de begroting uitgegaan van de gebruikelijke giften plus de bijzondere giften die al eerder toegezegd zijn en een extra bedrag van € 35.000. Mogen we op uw bijdrage rekenen?

 We zien er vol vertrouwen naar uit dat onze donateurs ons niet in de steek zullen laten dit jaar.

Maak kennis met de nieuwe kernbewoners

Lees meer

Na het vertrek van Tim en Marieke van der Maten trad afgelopen juni een hele nieuwe ploeg kernbewoners aan. Zij geven vol enthousiasme leiding aan de leefgemeenschap van de Wittenberg.

Even voorstellen…

Willeke van Kruistum: werkt met mensen met een verstandelijke beperking en daarnaast bij Operatie Mobilisatie.

Liesbeth Bos: 4e jaar GPW in Ede, geeft 4 uur per week GVO.

Margreeth Lambregtse: werkt 3,5 dag per week als onderwijsassistent op een school in Zeist.

Martijn Bregman: doet de opleiding ‘persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’.

Nico Versluis: zit in de examenperiode als software tester.

De zesde kernbewoner William Steenbergen is niet aanwezig tijdens het interview.

‘Als kernbewoner wil je dat iedereen het naar zijn zin heeft op de Wittenberg… / Het leuke aan kernbewoner zijn is het enthousiasmeren van de leefgemeenschap… / Om voor anderen te zorgen doet me goed… / Het echt leren kennen van mensen, waarom doet iemand wat hij doet? Dat vind ik interessant en leerzaam… / Mijn doel is om me dienstbaar op te stellen...’                                                                                                Zomaar een paar citaten uit het gesprek dat we met de nieuwe kernbewoners hadden.

Het volledige verslag is hier te lezen.

Dineractie februari 2019

Lees meer

Na het succes van voorgaande edities staat er ook voor 2019 een Wittenberg Dineractie gepland, dit keer op  vrijdag 15 en zaterdag 16 februari a.s. Tijdens deze avonden wordt de Wittenberg omgetoverd in een chique restaurant waarbij in 2019 de Oosterse keuken centraal staat. Bezoekers betalen een vast bedrag waarbij alles is inbegrepen. Ook deze keer is het mogelijk om een diner te sponsoren voor iemand anders (mensen aan de rand van de samenleving die iets dergelijks zelf niet kunnen betalen). De avonden zijn een compleet verzorgd avondje uit en worden georganiseerd door studenten en bewoners van de leefgemeenschap. De opbrengst van de avonden is bestemd voor het werk van de Wittenberg!

Om zeker te zijn van een plaatsje kan nu alvast hier gereserveerd worden.  

Helpen

De Wittenberg is afhankelijk van giften van kerken, particulieren en bedrijven. U kunt de Wittenberg op verschillende manieren steunen: in de eerste plaats door uw gebed. U kunt ons ook financieel steunen, bijvoorbeeld door een donateurschap, een legaat, nalatenschap of lijfrenteschenking maar natuurlijk ook met een eenmalige gift. Daarnaast zoeken wij ondernemers die ons structureel zouden willen steunen. Dankzij uw steun kunnen wij jonge christenen blijven toerusten voor hun taak binnen kerk en samenleving: het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk!

Mocht u liever geen (digitale) nieuwsbrief meer ontvangen? U kunt zich hiervoor afmelden door middel van een e-mail naar info@dewittenberg.nl