Algemeen

De Wittenberg biedt een leefgemeenschap en diverse onderwijsprogramma's. De leefgemeenschap is voor jongeren van 17 tot 35 jaar en wordt geleid door kernbewoners. Het onderwijs kent Een jaar Wittenberg, de Jongerenwerkersopleiding, Discipelschap in 80 dagen en diverse korte programma's. In het onderwijs op de Wittenberg staan Bijbelse verdieping, persoonlijke vorming en professionele toerusting centraal. Jaarlijks kiezen zo'n 40 jongeren voor een studie op de Wittenberg. Ruim 1.500 jongeren hebben inmiddels de Wittenberg gevolgd. Velen van hen zijn actief in hun kerkelijke gemeente of bij een christelijke organisatie in binnen- of buitenland.

Historie

De Wittenberg werd in 1972 opgericht als 'Stichting Reformatorische Bijbelschool' en is sinds 1980 gehuisvest in het huidige pand aan de Krakelingweg in Zeist. Het doel waarmee de Bijbelschool werd opgericht - jonge mensen toerusten om als christen in de wereld te staan - is vandaag de dag nog steeds de missie. Lees verder...

Relatie met kerken

De Wittenberg onderhoudt goede contacten met verschillende kerken. Er is geen officiële binding met een bepaald kerkgenootschap. Van alle studenten is 70 tot 80% afkomstig uit de protestantse kerken. Het overige deel is voornamelijk afkomstig uit evangelische- en baptistengemeenten.

Samenwerking met scholen en organisaties

De Wittenberg heeft goede contacten met de Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast zijn er contacten met andere (Bijbel)scholen in Nederland en België. De Wittenberg heeft een samenwerkingsverband met Redcliffe College Engeland.

'de Wittenberg'

De naam ‘Wittenberg’ verbindt ons met de Reformatie waarin de teruggave van de Bijbel aan heel het volk en de vernieuwing van kerk en samenleving door de bevrijdende boodschap van het Evangelie centraal staat.

Gebouw

De Wittenberg huist in een monumentaal pand. Het pand is gebouwd in 1920 naar ontwerp van architect G. van Hoogevest. Het gebouw diende als huisvesting voor jongens van het Christelijk Lyceum in Zeist,. Het internaat is opgetrokken in een traditionalistische bouwstijl met zowel in het exterieur als het interieur een rijke decoratie in de stijl van de Amsterdamse School. Lees verder...