Alumniclub

We hopen dat je terugkijkt op een waardevol Wittenbergjaar en dat je ook na dat jaar graag in contact wilt blijven met de Wittenberg. Wij zouden je in ieder geval graag blijven ontmoeten! In de afgelopen jaren zijn we gestart met het aanbieden van activiteiten voor onze oud-studenten, met een mooi woord: Alumni.

Wittenbergers hebben behoefte aan ontmoeting en toerusting. Juist als je weer aan het werk gaat of verder gaat studeren, merk je dat het fijn is om af en toe (geestelijk) bij te tanken. In de komende jaren gaan we onze activiteiten afstemmen op jullie behoeften.

We nodigen je daarom uit om deel te nemen aan de activiteiten voor onze Wittenberg-alumni. Wat organiseren we voor jou?

  • Korting op de alumnidagen
  • Gratis keuzevak volgen in thema 5
  • Korting op Wittenberg-lezingen / symposia
  • Korting op je overnachting bij een Wittenberg-reünie
  • Inspirerende ontmoetingen met andere alumni
  • 4x per jaar Wittenberg-nieuwsbrief

 Voor dit exclusieve lidmaatschap vragen we een jaarlijkse bijdrage van € 15,- .

SEPA-machtiging

Als je ons machtigt door middel van een SEPA machtiging geef je door ondertekening van de machtiging toestemming

  • aan De Wittenberg om (eenmalige of doorlopend) incasso-opdrachten te sturen naar je bank om het betreffende bedrag van uw rekening af te schrijven 
  • aan uw bank om (eenmalig of doorlopend) een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Wittenberg

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Het incassant ID van de Wittenberg is NL56ZZZ411789540000

Ik meld mij aan voor de Alumniclub van de Wittenberg
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Hiermee machtig je de Wittenberg om een automatische incasso uit te voeren ter hoogte van het jaarbedrag.