Machtigingsformulier

SEPA-machtiging

Als je ons machtigt door middel van een SEPA machtiging geef je door ondertekening van de machtiging toestemming

  • aan de Wittenberg om (eenmalige of doorlopend) incasso-opdrachten te sturen naar je bank om het betreffende bedrag van uw rekening af te schrijven 
  • aan uw bank om (eenmalig of doorlopend) een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Wittenberg

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Het incassant ID van de Wittenberg is NL56ZZZ411789540000

van mijn rekening af te schrijven

Op alle communicatie van en met de Wittenberg is het privacy statement van toepassing.