Missie/visie

Overtuiging

 • Wij weten ons verbonden met de kerken die de eeuwen door trouw zijn geweest aan de God van Israël, de Vader van Jezus Christus en wij onderschrijven de apostolische geloofsbelijdenis.
 • Wij geloven dat we jonge christenen mogen toerusten om zoutend zout te zijn en hebben de overtuiging dat zij van betekenis zijn in de wereld.
 • We kunnen niet zonder de zorg van onze hemelse Vader en doen ons werk in afhankelijkheid van Hem.

Waarneming

 • Wij zien een wereld die op zoek is naar verbondenheid en zingeving en waarin onrecht, gebrokenheid en leegheid volop aanwezig zijn.
 • Wij zien een groeiend verlangen bij christenen om Jezus Christus toegewijd te volgen en wij zien kerken die proberen om hun missionaire opdracht concreet in te vullen.
 • Wij zien jonge christenen die het Evangelie willen uitdragen en daarbij behoefte hebben aan persoonlijke vorming, missionaire toerusting en stevige Bijbelse verdieping.

Missie

Belofte aan jongeren:

 • Je leert Jezus Christus beter kennen en navolgen en kiest waar en hoe je een getuigend leven kunt leiden.
 • Je leert handen, voeten, ogen en stem te geven aan Jezus’ liefde en draagt bij aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk.
 • Je leert hopen en volharden in een gebroken en door onrecht getekende wereld. Je leert om evenwichtig in het leven te staan met commitment aan het Evangelie van Jezus Christus.

Belofte aan kerken en organisaties:

Jongeren ontwikkelen een missionaire levensstijl en maken het verschil in kerken en organisaties.

Kracht

Vorming

De Wittenberg vormt jonge christenen tot dienstbare mensen. Ze leren verbinding te leggen tussen het Evangelie en de tijd waarin we leven.

Diversiteit

Wij leren onze jongeren omgaan met diversiteit. Een grote verscheidenheid in leeftijd, kerkelijke achtergrond en opleidingservaring geven kleur aan het leren en leven op de Wittenberg.

Samen leven

Wij bieden onze studenten een leefgemeenschap waar ze samen leren en leven en zicht krijgen op zichzelf en anderen.

Samen werken

De Wittenberg is een plek waar intensief samengewerkt wordt door medewerkers en waar jongeren de meerwaarde van goede samenwerking ervaren.

Kernwaarden

Inspirerend

De Wittenberg is een inspirerende leer-, woon- en werkomgeving. Jongeren denken met elkaar na over de relevantie van het Evangelie voor de samenleving.

Commitment

Wij leren jonge christenen om volgeling te worden van Jezus Christus. We delen de blijdschap van het geloof en beseffen dat het werk in het Koninkrijk van God vraagt om mensen met een lange adem.

Ontplooiend

Wij geven optimaal ruimte voor persoonlijke en geestelijke ontwikkeling. Jongeren ontdekken welke weg God met hen gaat. We bieden een prachtige oefenplaats waar we theorie en praktijk op creatieve wijze verbinden.

Ambities

 • Wij leiden studenten op die het Koninkrijk van God zichtbaar willen maken: ze laten zien dat ze volgeling zijn van Jezus Christus, getuigen aansprekend en staan klaar voor hun medemens.
 • De Wittenberg wordt door kerken en organisaties gezien als dé organisatie waar jongeren een missionaire levensstijl ontwikkelen ten dienste van de samenleving.
 • De Wittenberg ontwikkelt een community van alumni en biedt hen een praktijkgericht trainingsprogramma zodat ze blijvend van betekenis zijn.
 • Wij zoeken partners die enthousiast zijn over de missie van de Wittenberg en zich daaraan willen verbinden. We hebben elkaar nodig om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken!

Lees ons Identiteitspaspoort

Download onze statuten