Stage

In de loop van het jaar zijn er een aantal momenten waarop je stage loopt. Wij vinden het belangrijk om de lessen af te wisselen met praktijkervaringen. Juist deze combinatie is ontzettend leerzaam!

Korte stages

Er zijn vier korte stages; één in een kerkelijke gemeente, één in Amsterdam, een diaconale stage en een bezoek aan een kloostergemeenschap in het buitenland.Tijdens je stage in de kerk maak je kennis met de visie van een plaatselijke gemeente, met veranderingsprocessen en de wijze waarop alles reilt en zeilt. Tijdens je city stage in Amsterdam sta je juist op de grens van kerk en samenleving. Je gaat kijken hoe organisaties missionair aanwezig zijn. In thema drie wordt een bezoek gebracht aan een kloostergemeenschap, waar je kennis maakt met een heel andere manier van leren en vieren dan jij waarschijnlijk gewend bent. Maar je ontdekt hoe deze gemeenschap jongeren uit verschillende landen en kerken weet te raken en te verenigen. Bij de diaconale stage richt je je op de ander. Hoe kun jij van betekenis zijn voor die ander die soms zo anders in het leven staat dan jij?

Lange stage

In de tweede helft van het jaar ga je zes weken op stage. Het gaat om een stage in binnen- of buitenland bij een organisatie of kerkelijke gemeente die zich richt op missionaire en/of diaconale activiteiten.
Bekijk op de kaart waar studenten in 2016 naartoe gaan.