Waarom vrijwilligers?

De Wittenberg is een vrijwilligersorganisatie. Het team medewerkers in loondienst is beperkt van omvang. Vrijwilligers vervullen daarom een belangrijke rol in De Wittenberg. Niet alleen om de exploitatie financieel mogelijk te maken, maar ook vanwege de rol die je als vrijwilliger vervult binnen De Wittenberg gemeenschap. Als vrijwilliger maak je deel uit van de geloofsgemeenschap die De Wittenberg wil zijn en zo draag je bij aan de geestelijke vorming van de jongeren die een opleiding volgen  en/of in De Wittenberg wonen.

Vrijwilligers binnen de Wittenberg

 • Teamleider vrijwilligerswerk
  De teamleider is betrokken bij de werving en selectie van vrijwilligers, roostert de vrijwilligers in en zorgt voor goede communicatie met de vrijwilligers en meeleven met hun persoonlijke omstandigheden.
 • Onderhoudsvrijwilligers
  Het monumentale pand heeft veel onderhoud nodig. Onderhoudsvrijwilligers hebben daarbij een belangrijke rol. Ze werken onder leiding van de beheerder van het gebouw.
 • Gastvrouwen/gastheren
  Deze vrijwilligers ontvangen de gasten en creëren een sfeer waarin deze zich thuis voelen. Zij voeren ook lichte huishoudelijke taken uit.
 • Keukenvrijwilligers
  Keukenvrijwilligers assisteren de kok bij het bereiden van met name de avondmaaltijd en bij het bereiden van maaltijden voor evenementen en conferenties. Tijdens ziekte of vakanties nemen zij desgevraagd de taken van de kok over.

Vrijwilligersfuncties buiten De Wittenberg

 • Vrijwilligers kerken
  Deze vrijwilligers brengen, in samenwerking met de communicatiemedewerker, de Wittenberg bij kerken in hun regio onder de aandacht, zowel met het oog op doorverwijzing van studenten en retraitegasten, het werven van vrijwilligers, als het verkrijgen van giften.
 • Vrijwilligers scholen
  Deze vrijwilligers brengen, in samenwerking met de communicatiemedewerker en de coördinator onderwijs, de Wittenberg bij scholen voor voortgezet onderwijs en ROC’s met een christelijke populatie in hun regio onder de aandacht, met het oog op werving van studenten.

 

Wat heeft de Wittenberg de vrijwilligers te bieden?

 • Goede contacten en een gezellige werkomgeving binnen een gemotiveerd team.
 • De mogelijkheid om mee te doen met de dagelijkse gebedsmomenten in de kapel.
 • Een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer, dan wel € 0,19 per autokilometer.
 • Tijdens werkuren wordt een maaltijd aangeboden.
 • Bij vrijwilligerstaken tijdens twee opeenvolgende dagen bestaat de mogelijkheid in de Wittenberg te overnachten.

Wat vraagt de Wittenberg?

 • Een levend geloof in Jezus Christus en de bereidheid dat geloof tijdens je vrijwilligerswerk uit te dragen.
 • De bereidheid om de handen uit de mouwen te steken.
 • Hart voor jongeren en jongvolwassenen.

Heb je belangstelling?

Neem dan contact op met het secretariaat (info@dewittenberg.nl of 030 692 4166).