M I S S I E

Jonge mensen toerusten om als christen in de wereld te staan

De Wittenberg biedt daarvoor het tussenjaar Inside-out aan voor jongeren van 17 tot 25 jaar. Twee maal per jaar is er een instapmoment voor dit vijf maanden durende traject. Studenten en de andere bewoners van het gebouw (17 tot en met 35 jaar) vormen een christelijke leefgemeenschap.

De Wittenberg is ook een gastvrije plek voor wie rust, stilte en bezinning zoekt. Daarvoor zijn retraitekamers beschikbaar. Gasten zijn hartelijk welkom om de dagelijkse gebedsmomenten bij te wonen.

Ruim 1.500 jongeren hebben inmiddels een opleiding bij de Wittenberg gevolgd. Velen van hen zijn actief in hun kerkelijke gemeente of bij een christelijke organisatie in binnen- of buitenland.

Stichting De Wittenberg werd in 1972 opgericht als Stichting Reformatorische Bijbelschool en is sinds 1980 gehuisvest in het huidige pand aan de Krakelingweg in Zeist.

Grondslag
Grondslag van de Wittenberg is het Woord van God, zoals dat tot ons is gekomen in de Bijbel. De stichting weet zich verbonden aan de wereldwijde kerk door de Apostolische Geloofsbelijdenis, en vervult haar werkzaamheden vanuit de Protestantse traditie. 

Relatie met kerken
De Wittenberg onderhoudt goede contacten met verschillende kerken. Er is geen officiële binding met een bepaald kerkgenootschap. Van alle studenten is 70 tot 80% afkomstig uit de protestantse kerken. Het overige deel is voornamelijk afkomstig uit evangelische- en baptistengemeenten.

Gebouw
De Wittenberg is gehuisvest in een monumentaal pand. Het pand is gebouwd in 1920 naar ontwerp van architect G. van Hoogevest. Het gebouw diende oorspronkelijk als huisvesting voor jongens van het Christelijk Lyceum in Zeist. Het internaat is opgetrokken in een traditionalistische bouwstijl met zowel in het exterieur als het interieur een rijke decoratie in de stijl van de Amsterdamse School.

V I S I E

De Wittenberg is een plek waar je jezelf, elkaar en God vindt

Wij weten ons verbonden met de kerken die de eeuwen door trouw zijn geweest aan de God van Israël, de Vader van Jezus Christus en wij onderschrijven de apostolische geloofsbelijdenis.

Wij geloven dat we jonge christenen mogen toerusten om zoutend zout te zijn en hebben de overtuiging dat zij van betekenis zijn in de wereld.

We kunnen niet zonder de zorg van onze hemelse Vader en doen ons werk in afhankelijkheid van Hem.

W A A R N E M I N G

Wij zien een wereld die op zoek is naar verbondenheid en zingeving en waarin onrecht, gebrokenheid en leegheid volop aanwezig zijn.

Wij zien een groeiend verlangen bij christenen om Jezus Christus toegewijd te volgen en wij zien kerken die proberen om hun missionaire opdracht concreet in te vullen.

Wij zien jonge christenen die het Evangelie willen uitdragen en daarbij behoefte hebben aan persoonlijke vorming, missionaire toerusting en stevige Bijbelse verdieping.

B E L O F T E

- Je leert Jezus Christus beter kennen en navolgen en kiest waar en hoe je een getuigend leven kunt leiden.

- Je leert handen, voeten, ogen en stem te geven aan Jezus’ liefde en draagt bij aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk.

- Je leert hopen en volharden in een gebroken en door onrecht getekende wereld. Je leert om evenwichtig in het leven te staan met commitment aan het Evangelie van Jezus Christus.