Algemeen

Discipelschap in 80 dagen

- Ontdek wie jij bent als volgeling van Jezus! -

Je bent christen en je staat midden in de maatschappij van vandaag. Hoe combineer je dat? Hoe kun je als christen eerlijk en met overtuiging leven en werken? Hoe ben jij van betekenis in deze wereld? In dit programma ga je met deze vragen aan de slag. Je wordt uitgedaagd om een missionaire levensstijl te ontwikkelen. Hoe geef je discipelschap concreet vorm in je leven?

Kenmerken

  • Onderwijsprogramma (op hbo-niveau) met Bijbelse verdieping, missionaire toerusting en maatschappijkritisch denken
  • Diaconale stage
  • Participatie in de leefgemeenschap (facultatief)
  • Inspirerende vijfweekse stage in binnen- of buitenland om theorie aan de praktijk te koppelen (evt. facultatief)e

Studiegids

In de studiegids vind je meer informatie over de inhoudelijke opleiding. Door het individuele coachingstraject, kun je met jouw eigen leervragen en uitdagingen aan de slag!

Stage

Na twaalf weken onderwijs ben je klaar voor de praktijk. Er zijn twee manieren om dat praktijkgedeelte in te vullen.

Coaching

De reguliere coaching omvat groepscoaching en -mentoraat en drie persoonlijke coachingsgesprekken.

Hiernaast bieden we de mogelijkheid voor een pluspakket van vijf extra persoonlijke coachingsgesprekken. Het tarief hiervoor is €250,-.

 Praktische informatie over de opleiding.