Overhandiging Jongerenwerkersopleiding aan het Evangelisch College

Redactie Logo_Wittenberg_favicon
Door Redactie

Donderdag 27 juni 2019 is de officiële overhandiging van de Jongerenwerkersopleiding aan het Evangelisch College. Het afscheid van de Jongerenwerkersopleiding gaat vooraf door een symposium over ‘De cruciale rol van ouders in het jongerenwerk’.

De Jongerenwerkersopleiding is achttien jaar geleden op de Wittenberg gestart. Studenten worden in een 2-jarig deeltijdprogramma opgeleid tot professioneel jongerenwerker die inzetbaar zijn in de kerk of christelijke (jongeren)organisatie. De opleiding telt inmiddels een groep van ruim 200 alumni die in binnen- of buitenland een taak vervullen of hebben vervuld in het jongerenwerk.

Vanwege de nieuwe koers van de Wittenberg en teruglopende studentenaantallen was de Wittenberg genoodzaakt de opleiding onder te brengen bij een andere onderwijsinstelling. Het Evangelisch College zag het belang van goed opgeleide jongerenwerkers voor de kerk in Nederland en is overtuigd van het bestaansrecht van de opleiding.

Op donderdag 18 april hebben de Wittenberg en het Evangelisch College een overeenkomst getekend waarin is vastgelegd dat met ingang van het studiejaar 2019-2020 de Jongerenwerkersopleiding wordt ondergebracht bij het Evangelisch College.   

De Jongerenwerkersopleiding wordt op donderdag 27 juni om 17.15 officieel overhandigd aan het Evangelisch College. Van 14.00 – 17.00 is er een symposium over ‘De cruciale rol van ouders in het jongerenwerk’. Tijdens het symposium bespreken docenten Corjan Matsinger, Petra Kiks-Leeflang, Martin Tensen en Jetteke Noordzij vragen als: “Moet de jongerenwerker van nu niet vooral een gezinswerker worden? Wat is family-based Youth Ministry eigenlijk? Op welke manier kunnen jeugdwerk en ouders met elkaar samenwerken in het stimuleren van de geloofsgroei van jongeren?”

Locatie:       De Wittenberg, Krakelingweg 10, 3707 HV, Zeist
Tijd:             Symposium 14.00 – 17.00 en overhandiging 17.15

U kunt zich voor donderdag 27 juni via een e-mail aanmelden bij Ingrid den Dekker: info@dewittenberg.nl.

Lees ook