Worst of Tapas?

Jan-Willem Dekker
Door Jan-Willem Dekker

Het karakter en het geloof. Het is een terugkerend thema in de lessen van ons tussenjaar Inside-out. Hoe verhoudt geloof zich tot je karakter? Zijn er karaktertypen die geloven in God makkelijker maken? Hoe kan het – hoewel we in dezelfde God geloven – dat er verschillen zijn in geloofsbeleving en geloofsstandpunten? Welke impact heeft je persoonlijkheid op de manier waarop je God beleefd? 

In de gesprekken met de studenten praten we daarom over onze karakters. We hebben namelijk verschillende karakters. Je karakter - een mix van aanleg (nature) en opvoeding (nurture) - bepaalt voor een deel hoe je gelooft en je geloofsbeleving daarbij. Is dat een probleem? Dat hoeft niet, maar het kan wel. Het wordt lastig als er een norm wordt gesteld waaraan je moet voldoen. Bijvoorbeeld dat je altijd vol vreugde moet zijn, trouw in stille tijd, een rijk gebedsleven moet hebben en gepassioneerd over Jezus getuigt. Dan kan een hoge of eenzijdige verwachting een beknelling worden.

Denk aan de verschillen van iemand die een revolutionair is tegenover iemand die een mysticus is. De mysticus onttrekt zich liever aan de wereld en zoekt God in de binnenkamer. In de rust en stilte merkt hij Gods aanwezigheid op. Voorkeursstijl: handen gevouwen! De revolutionair wil actie en wil naar buiten. Hij wil namens God iets doen en is altijd op zoek naar vernieuwing. Voorkeursstijl: handen uit de mouwen! Hoe verschillend beleven en uiten deze twee karakters hun geloof.

We krijgen als mens helaas ook niet allemaal een gelijke start. Iemand met een onveilige opvoeding, veel afwijzing en een agressieve afstandelijke vader, vindt het meestal moeilijker om God als een warme betrokken Vader te ervaren. Als wij dan de ander de maat nemen, bijvoorbeeld door te stellen dat deze persoon nog niet genoeg vertrouwelijke omgang heeft met Gods vaderlijke liefde, dan herhaalt de afwijzing zich.

Laten we anderen begrijpen vanuit hun eigen verhaal en karakter. Laten wij langszij komen om hen te helpen in een vertrouwelijke omgang met God. Dat iemand anders in het geloof mag staan dan jezelf doet. Samen vormen we het brede veelkleurige palet van Christus’ lichaam. Samen zijn we volledig, juist omdat die ander anders is. Geen eenheidsworst met gelijke plakjes van een leverworst, maar een rijke schaal met verschillende tapashapjes én schijfjes leverworst. Ik houd van tapas!

Jan-Willem Dekker is getrouwd en vader van drie kinderen. 
Jan-Willem is stafdocent en mentor op de Wittenberg bij Inside-out.

Lees ook