Kerkenraad St. Jansgemeente Gouda houdt retraite op de Wittenberg

Redactie Logo_Wittenberg_favicon
Door Redactie

Als start vanuit een nieuwe samenstelling van ons moderamen hebben we genoten van de gastvrijheid op de Wittenberg. Vanuit een agenda met verstilling en ontmoeting hebben we ons ondergedompeld in de kloostergetijden van de Wittenberg. De Wittenberg is een prachtige plek om vanuit in een sfeervolle setting elkaar te ontmoeten. 

Vanuit Markus 6 zijn we bepaald bij hoe Jezus de leerlingen wees op de menigte mensen die honger hadden naar het hemelse brood. Onder leiding van Niek Tramper en Cees van Ekris hebben we gezocht naar onze roeping als ambtsdragers en onze gemeenschappelijke leidende principes. In de soms overvolle kerkelijke agenda’s is vaak weinig gelegenheid om met elkaar te knielen en te bidden. De context en setting van de Wittenberg biedt een inspirerende manier om hier wel tijd voor te nemen. Een ontmoeting waarop we als moderamen van de Sintjansgemeente met dankbaarheid terugkijken. Met de film ’The two popes’ hebben we met veel humor in de spiegel gekeken die de botsende karakters ook ons eigen samenwerking bloot kan leggen. Kortom een mooie ontmoeting met elkaar die een fijne basis geeft voor groei in samenwerking tot bloei en glorie van Zijn gemeente. Van harte bevelen we andere kerkenraden aan om deze laagdrempelige gelegenheid te benutten. Deze investering is het meer dan waard! We wensen de organisatie maar ook de unieke plek die de Wittenberg vormt veel zegen toe bij dit belangrijke werk in Gods koninkrijk. 

Lees ook