Column: Het voordeel van de twijfel

Redactie Logo_Wittenberg_favicon
Door Redactie

Iedereen twijfelt wel eens, toch? Neem de jongen die op het schoolfeest twijfelt of hij dat leuke meisje durft aan te spreken. Vraag het een studente die niet zeker meer weet of ze haar studie wil afmaken of de atheïst die worstelt met een situatie die niet wetenschappelijk te verklaren is. Ik ben een gelovige, maar twijfel regelmatig. Ik vraag me soms echt af waarom God niet meer van zichzelf laat merken. Waarom laat God niet meer van zichzelf zien?  

Twijfel als groeipijn
Iedereen twijfelt, de grote vraag is wat je met die twijfel doet. Ik geloof namelijk in het voordeel van de twijfel. Ik zie twijfel (in je geloof) als groeipijn: het is niet per se leuk, maar wel noodzakelijk én een grote kans. Als je met je twijfels aan de slag gaat, kom je erachter dat geloven complexer is dan je dacht, maar het opent ook nieuwe deuren. Stel je voor dat Nicodémus nooit twijfelde, dan had hij niet midden in de nacht met Jezus zitten kletsen en hadden wij geen Johannes 3:16. Of Thomas, een twijfelaar bij uitstek, maar ondanks of misschien wel dankzij zijn twijfel spreekt hij de eerste geloofsbelijdenis uit dat Jezus God is.  

Ruimte voor twijfel
‘Kijk uit voor gelovigen die alles zeker lijken te weten’, stelde Paus Franciscus een paar jaar geleden. Hij heeft gelijk, we zijn God niet. Wees op je hoede voor mensen die elke vorm van twijfel willen uitbannen. Want als er geen ruimte voor je twijfel meer is, dan is er geen ruimte voor jou. 

Niet in je uppie
Maar ga niet in je uppie zitten twijfelen, dat is niet handig. Geloven doe je samen, dus twijfelen ook. Deel je gevoelens en gedachten met wijze mensen, graaf in je Bijbel en praat met God. Wie weet welke nieuwe ontdekkingen je gaat doen.Merk jij dat je wat mank loopt in je geloof? Schrik er niet te hard van, wie weet dat er een geestelijke groeispurt aan de gang is! 

Corjan Matsinger is als docent verbonden aan het tussenjaar Inside-out. Daarnaast is hij godsdienstdocent, religieus trendwatcher en auteur van diverse boeken zoals het boekje en de online videoserie ‘Het voordeel van de twijfel’ (i.s.m. Reinier Sonneveld).  

Corjan vertelt nog meer over ‘Het voordeel van de twijfel’ op het YouTube kanaal van de Wittenberg. 
https://www.youtube.com/watch?v=azn8F7Q1D-4&t=2s 

Lees ook