Niek & Jenny Tramper gaan hun werk op de Wittenberg overdragen!

Redactie Logo_Wittenberg_favicon
Door Redactie

"Ruim drie jaar geleden namen we het besluit om samen met Kees en Arianne van Ekris gehoor te geven aan het beroep dat op ons gedaan werd vanuit de Wittenberg: om mee te helpen bouwen aan een nieuwe (meer monastieke) leefgemeenschap en het opzetten van een retraitecentrum. Het betekende dat we ons huis in Gouda verkochten en op de Wittenberg gingen wonen. Binnenkort gaan we ons werk overdragen". 

Janno vd Ende, Willem Koudijs en Niek Tramper

Drie jaar geleden verkeerde de Wittenberg in een crisis. Gelukkig mag er door Gods genade hier weer veel groeien en bloeien, al beseffen we dat het allemaal nog kwetsbaar is. We zijn dankbaar voor wat we konden geven en wat we mochten ontvangen op deze plek.

Verrassende ontwikkelingen
Dit jaar kwam er de mogelijkheid om ons werk binnen het monastieke team over te gaan dragen. Verkennende gesprekken met ds. Janno van den Ende en zijn vrouw Lenneke hebben ertoe geleid dat zij in de loop van de zomer ons plek zullen gaan innemen. Dat betekent dat zij ook in ons appartement in de Wittenberg gaan wonen. Wij hebben een huis gevonden in de omgeving, in Cothen (bij Wijk bij Duurstede) en zullen als vrijwilliger betrokken blijven bij de Wittenberg.

Twee jonge theologen verbinden zich aan de Wittenberg
Janno van den Ende is zes jaar predikant geweest in Zeeland en begon vorig jaar aan een sabbatical op de Wittenberg. Hij en Lenneke zijn daarvoor hier komen wonen. Janno is les gaan geven aan de studenten van Inside Out en is mee gaan draaien in het monastieke team en de begeleiding van retraites. De afgelopen maanden hebben Janno en Lenneke goed nagedacht en Gods leiding gezocht over hun toekomst. Van harte hebben zij besloten om zich voor langere tijd aan de Wittenberg te verbinden. Vanaf september zal Janno het coördinatorschap monastiek van Niek overnemen.

Mooi om te melden dat naast Janno ook de huidige voorzitter van het bestuur van de Leefgemeenschap, Willem Koudijs, in dienst zal komen als pastor voor de leefgemeenschap van de Wittenberg. Willem is bijna afgestudeerd als theoloog en zal ook met zijn vrouw Heleen op de Wittenberg blijven wonen.

Blijvende betrokkenheid bij de Wittenberg
We hebben deze stappen genomen in nauw overleg met Kees en Arianne van Ekris met wie een hechte band van samenwerking is gegroeid, en ook met Frans Hoogendijk in zijn verantwoordelijkheid als directeur.

In de toekomst hopen we als vrijwilligers betrokken te blijven bij de inspiratietafel en bij het organiseren en leiden van retraites. De band met de Wittenberg blijft!

Lees ook