Christelijke leefgemeenschappen: liturgisch, gemeenschappelijk en gastvrij

Redactie Logo_Wittenberg_favicon
Door Redactie

Christelijke leefgemeenschappen, je vindt ze steeds meer in Nederland: mensen die bewust gaan samenleven en dienstbaar zijn aan hun omgeving. Op vrijdag 7 oktober was de Wittenberg in Zeist het toneel van een symposium over dit onderwerp.  

Dynamische en groeiende beweging
Ongeveer éénderde van de 120 symposiumgasten was zich aan het oriënteren om een leefgemeenschap te starten. De rest was zelf lid van een leefgemeenschap. De Vereniging religieuze leefgemeenschappen presenteerde een onderzoeksrapport over leefgemeenschappen. Leefgemeenschappen blijken een dynamische beweging te zijn met relatief veel nieuwe groepen. Nederland telt er momenteel 75, waarvan de leefgemeenschap op de Wittenberg de grootste is.  

Leefgemeenschappen zijn bijbels
Hoofdspreker was de Amerikaanse Shane Claiborne, die in Nederland een aanjager geweest is van een aantal leefgemeenschappen. Hij richtte zelf een ideële woongroep op in de armste wijk van Philadelphia. Zijn passie om zich in te zetten voor de allerarmsten was voelbaar. Jiska Both uit de leefgemeenschap van de Wittenberg, was onder de indruk: “In Nederland wordt wat onwennig aangekeken tegen leefgemeenschappen. Claiborne liet zien dat God ons juist heeft gemaakt om samen te leven. In het Oude Testament leefden mensen in stammen en families en ook in het Nieuwe Testament lezen we dat de gemeente alles deelde met elkaar. We leven in een cultuur met veel onafhankelijkheid, maar we hebben elkaar juist nodig!”  

Liturgisch, gemeenschappelijk en gastvrij
Thomas Quartier, een benedictijner monnik bracht 3 kenmerken van kloosters te berde: liturgisch, gemeenschappelijk en gastvrij. Een ritme in een leefgemeenschap met vaste gebedsvieringen vormt een dragende kracht, en helpt om door te gaan in moeilijke tijden. Het is onze heilige plicht ons huis radicaal open te stellen.  

Veel uitwisseling
Jiska: ‘Het was zo mooi om overal groepjes mensen in en om het gebouw te zien die tijdens de pauzes met elkaar in gesprek gingen. Er was veel uitwisseling hoe het er in de verschillende leefgemeenschappen aan toe gaat en wie waar de focus op legt. Ook 's avonds waren de bezoekers volop met elkaar in gesprek tijdens een workshopronde. Bijv. wonen in een leefgemeenschap vraagt om commitment. Maar tegen wie en wat zeg je dan eigenlijk ‘ja’? En welk deel van je leven deel je met anderen, en welk deel is voor jezelf?  

Frans Hoogendijk, directeur van de Wittenberg kijkt met voldoening terug: “We hebben veel enthousiasme gezien en inhoudelijk is veel uitgewisseld. Een mooie afsluiting van ons 50-jarig jubileum!”   

Lees ook