NIEUW: Pastor voor leefgemeenschap

Redactie Logo_Wittenberg_favicon
Door Redactie

Sinds 1 september is Willem Koudijs pastor in de leefgemeenschap van de Wittenberg. Twee dagen per week zet hij zich in voor vorming & toerusting en geeft hij pastorale zorg aan individuele bewoners.  

Leefgemeenschappen bekend terrein
Willem kwam in 2020, na zijn trouwen op de Wittenberg wonen. Hij kende het gebouw via zijn vrouw Heleen, die de opleiding ‘1 jaar Wittenberg’ deed. Hij studeerde theologie in Leuven. Momenteel rondt hij zijn master voor Gemeentepredikant af in Amsterdam. Leefgemeenschappen zijn voor Willem bekend terrein. Sinds hij uit huis ging, woonde hij al in vijf leefgemeenschappen.  

Van betekenis zijn
Hij vertelt: “Omdat ik nog studeer, leek het ons handig om voorlopig geen vaste woonplek te zoeken. Het leek ons mooi om tijdelijk op de Wittenberg te gaan wonen en echt van betekenis te zijn voor de leefgemeenschap.“ 

Behoefte aan continuïteit
Willem werd in 2021 voorzitter van het bestuur en bleek open en toegankelijk. Bewoners namen hem in vertrouwen als ze ergens mee zaten. Ook bleek er behoefte aan meer continuïteit en verdieping binnen de leefgemeenschap. De vraag kwam op of Willem niet kon blijven. Een aantal bewoners plakte bovendien 95 stellingen (!) op de deur van de directeur met goede redenen daarvoor. “Een mooi blijk van vertrouwen en waardering”, aldus Willem.  Na diverse gesprekken hebben Willem en zijn vrouw Heleen zich positief uitgesproken om zich voor vier jaar aan de Wittenberg te verbinden.  

Geestelijk leiding geven
Wat doet hij zoal? “Vanuit mijn rol ondersteun ik de leefgemeenschap bij thema's die er spelen. Ik geef samen met het bestuur geestelijk leiding aan de leefgemeenschap. Ik zit in verschillende commissies, bijv. van de I-poweravonden, het startweekend en het verdiepingsweekend. Onderdeel van mijn taak als pastor is het voeren van gesprekken met mensen die worstelen met geloofs- en levensvragen en samen met hen te bidden.”  

Mensen zien opbloeien
Het is nog enigszins zoeken, maar Willem merkt dat zijn rol de leefgemeenschap goed doet: “Het geeft rust dat er iemand is die de continuïteit waarborgt en naar wie ze toe kunnen voor een luisterend oor. Ik hoop dat de Wittenberg, mede door mijn rol een plek is en blijft waar mensen opbloeien, zowel persoonlijk als in hun geloof en daar de vruchten van plukken voor de rest van hun leven!”

Lees ook