“Het gaat toch wel om 70 mensen die hier wonen, dat is niet niks!”

Redactie Logo_Wittenberg_favicon
Door Myrthe van Milligen

Uit een proces van visievorming over de leefgemeenschap (LG) ontstond een idee. Zou het niet goed zijn als het besturen van de LG meer uit de groep zelf zou komen? Een idee werd een plan en zo kreeg op 11 november kreeg de LG voor het eerst in de geschiedenis een eigen bestuur. De LG werd hiermee meer zelfdragend en transparanter. Een bestuur wordt nu verkozen, er zijn vergaderingen met de hele LG en er wordt over voorstellen gestemd. Zo wordt er ook gezorgd voor een goed draagvlak binnen de LG.

Zo begon het. En na een roerig eerste jaar, inclusief corona en lockdowns, is dit eerste en huidige bestuur bijna aan het einde van hun termijn gekomen. Voorzitter Frank, die het afgelopen jaar het bestuur voorzat, kijkt met ons terug op dat eerste bestuursjaar en vertelt over hun focus, verrichtingen en dromen voor de toekomst.

Samen thuis, samen uit

“We schreven voor dit jaar een focusbeleid met als thema: ‘Samen thuis, samen uit’. “De nadruk lag op het wennen aan de nieuwe organisatie van de leefgemeenschap, met o.a. een bestuur, vergaderingen en small groups. We wilden zorgen dat we een thuis zijn en dat iedereen wordt gezien. Dat thema noemen we niet telkens expliciet, maar is verweven in wat we doen.”

Samen sterk

“Naast de dagelijkse dingen waar we druk mee waren, zijn we op een aantal zaken wel trots. We hebben bijvoorbeeld een bestuurslid aangesteld die speciaal over de ledenzaken gaat. Bij binnenkomst heeft iemand een introductietijd van drie maanden, krijgt een buddy en wordt ingedeeld in een smallgroup. Dat proces van binnenkomen in de LG tot aan het afscheid is nu helemaal gestructureerd.

Onze secretaris heeft heel Sharepoint ingericht. Nu hebben we alle informatie en documenten bij elkaar en toegankelijk voor alle leefgemeenschappers. Daarbij is er nu een centraal rooster, met een betere afstemming onderling. Ook is er nu een directe vertegenwoordiging van de LG in het coördinatorenoverleg van de Wittenberg gekomen. De LG is zo beter vertegenwoordigd en daarmee een volwaardige tak van de Wittenberg. Het gaat toch wel om ruim 70 mensen die in de leefgemeenschap wonen, dat is niet niks!

Dat zijn goede dingen. Maar het mooist blijft toch als dingen gewoon gebeuren, waar je als bestuur niets voor hoeft te doen. Het gevaar van organiseren is dat mensen in hokjes gaan denken en alleen doen wat ze per se moeten doen. Maar mensen blijven gelukkig lekker spontaan en behulpzaam. En dat is ook hoe het moet zijn. Het bestuur is er niet om alles te organiseren, maar om te faciliteren.

Uiteindelijk draait de LG veelal op veel praktische zaken en op de vele mensen die daarin een taak hebben. Zij hebben eigenlijk het meeste werk gedaan. Denk aan commissies, corveeleiders en (vooral!) op mensen die gewoon zelf initiatief nemen. Iedereen is nodig!

Dromen en plannen

“De LG wordt steeds groter. Het kan dan onpersoonlijker en oppervlakkiger worden, omdat je elkaar niet kent. Mijn droom is dat we geen groep zijn die toevallig samenwoont en het gezellig heeft, maar dat er ook echt inhoud is. Dat moet je steeds meer organiseren. Concreet zijn we nu ook meer aan het kijken naar hoe we eropuit kunnen: niet in een bubbel met z’n allen, maar naar buiten!”