Steun ons

Dankzij uw steun kunnen wij jonge christenen toerusten voor hun taak binnen kerk en samenleving: het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk!

Financiële steun

U kunt de Wittenberg machtigen om een bedrag af te schrijven of u kunt zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL91 RABO 0162 1443 93, ten name van de Wittenberg. Daarnaast kunt u de Wittenberg steunen via een meerjarige schenking of door een deel van uw bezit of vermogen na te laten. Ook kunt u direct een gift overmaken via iDeal.

Steun ons met gebed

Wilt u met ons meebidden voor het werk van de Wittenberg?
Lees de actuele gebedspunten.

Steun in natura

U kunt de Wittenberg steunen in natura, bijvoorbeeld met voedingsproducten, meubilair en bouwmaterialen.
Voor meer informatie of ideeën kunt u contact opnemen via
030 69 24 166 of per e-mail.

Steun ons met uw handen

Kom gezellig een dagje klussen in ons monumentale gebouw of in onze mooie tuin samen met medewerkers en andere vrijwilligers.
Bekijk de actuele vrijwilligersvacatures. 

    

Actuele gebedspunten

Wilt u met ons bidden voor:

  • De werving van nieuwe studenten
  • Jongeren die op een kruispunt staan en nadenken over een tussenjaar
  • Onze studenten en het leerproces dat zij doormaken
  • Onze medewerkers, bestuursleden, docenten en vrijwilligers
  • Voor meer betrokkenheid van kerken bij het werk van de Wittenberg
  • Studenten van de Jongerenwerkersopleiding die naast hun werk de opleiding volgen
  • De ontwikkeling van de leefgemeenschap

Wilt u met ons danken voor:

  • Voor alle mensen die de Wittenberg steunen door gebed, het geven van giften (financieel of in natura) of het doen van vrijwilligerswerk
  • Voor de enthousiaste inzet van medewerkers, bestuursleden, docenten en vrijwilligers
  • Mooie leerprocessen die in gang worden gezet op de Wittenberg

Schenkingen en nalatenschap

De Wittenberg is grotendeels afhankelijk van giften van particulieren, kerken en bedrijven. Velen steunen onze school met eenmalige of periodieke giften. Een minder bekende manier om het werk van de Wittenberg financieel te ondersteunen, is door het doen van een meerjarige schenking of het nalaten van bezit of vermogen aan onze school.

Schenkingsovereenkomst

Sinds 1 januari 2014 kunt u een schenkingsovereenkomst sluiten met de Wittenberg, zonder dat daar een notariële akte voor nodig is. In een schenkingsovereenkomst komt u met de Wittenberg overeen welk bedrag u voor minimaal 5 jaar wilt schenken. U kunt uw gift zelf overmaken of de Wittenberg machtigen om het bedrag af te laten schrijven. Dat kan per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

U kunt het formulier 'overeenkomst tot periodieke schenking' downloaden. Vul de gegevens in tweevoud in, onderteken beide exemplaren en stuur ze op naar de Wittenberg. Wij sturen u dan een ondertekend exemplaar retour, die u voor uw administratie kunt bewaren. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen, of graag het formulier toegestuurd krijgen, dan kunt u contact opnemen met Ineke Zoutendijk  via 030 - 692 41 66 of per e-mail.

Nalatenschap

In uw testament legt u vast aan wie u bezittingen nalaat. Naast uw familie en vrienden kunt u ook een goed doel opnemen als erfgenaam. Voor het maken van een testament en/of het schenken van een legaat, kunt u het beste contact opnemen met een notaris. Voor een notaris bij u in de buurt kunt u terecht op de site van het Nederlandse notariaat.

Overige informatie

Voor informatie over nalatenschappen, onderhandse leningen en meerjarige schenkingen kunt u terecht bij onze administrateur Ingrid den Dekker, via (030) 69 24 166 of per e-mail.

Een volmachtformulier kunt u meteen downloaden. Wij kunnen u ook een formulier toesturen. Vul het formulier in, onderteken het bij een notaris in uw buurt en stuur het op naar de Wittenberg in Zeist. 

Wilt u uw donaties beëindigen? Graag per e-mail met vermelding van uw naam en adres.