P R A K T I S C H E I N F O

Tijdsduur
5 maanden

Lesdagen
Maandag t/m donderdag

Startdata
- traject augustus 2024
Vrijdag 30 augustus 2024 t/m vrijdag 24 januari 2025
- traject februari 2025
Vrijdag 14 februari 2025 t/m vrijdag 4 juli 2025
Beide trajecten beginnen met een startweekend.

Kosten
Inside-out: € 3.050,-
Kost en inwoning: € 2.250,- 

De kosten voor het traject zijn inclusief studiematerialen. Op basis van kost & inwoning en verblijf op een 2-, 3- of 4-persoonskamer. Een 1-persoonskamer is beperkt beschikbaar, in overleg mogelijk tegen meerprijs. Als het bedrag een belemmering vormt willen we graag in gesprek met je gaan.

Per studiejaar zullen de kosten opnieuw vastgesteld worden. 

Studiefonds
We willen niet dat het prijskaartje van de opleiding een belemmering voor je vormt. Je kunt bijvoorbeeld een beroep doen op een speciaal studiefonds dat bedoeld is voor studenten van Inside-out. Dit fonds wil jonge christenen die Inside-out willen doen, maar voor wie de kosten hoog zijn, financieel steunen en tegemoetkomen. Schroom niet om hiervan gebruik te maken. We informeren je graag over de mogelijkheden van dit studiefonds en gaan graag met je in gesprek hierover. Ook is gespreide betaling mogelijk.

Inside-out wordt niet door de overheid gesubsidieerd, maar is afhankelijk van financiële steun van particulieren, kerken, fondsen en bedrijven. Doordat wij geen subsidie ontvangen, betekent het ook dat jij niet in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Open avonden

T O E L A T I N G S E I S E N

Inside-out is er voor jou als je tussen de 17 en 25 jaar bent en 5 maanden apart wil zetten om na te denken over jezelf en je toekomst. Je hebt geen specifiek opleidingsniveau nodig. Daar passen we onze coaching op aan. 

Let op! Ben je 17 jaar en wil je je inschrijven? Dan heb je een startkwalificatie nodig. Dat is minimaal een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Als je Inside-out volgt, woon je op de Wittenberg en ben je onderdeel van de leefgemeenschap. Je dient dan ook met alle activiteiten van de leefgemeenschap mee te kunnen doen. Zo is er elke woensdag een vaste leefgemeenschapsavond. 

S T U D I E B E L A S T I N G

De week begint op maandagmorgen 10.00 uur en loopt tot donderdagmiddag 16.15 uur. De totale studielast is ongeveer 32 uur per week, die bestaat uit ongeveer 20 uur les en coaching en uit 12 uur zelfstudie en het maken van je opdrachten.